Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Økonomien i jordbruket på Østlandet i perioden fra 2017 til 2018 

  Kirsanova, Elena; Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;6(105) 2020, Research report, 2020-07)
  Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2009-2018. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
 • Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2019 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten; Wallin, Hanne Gro (NIBIO Rapport;6(107) 2020, Research report, 2020-07)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2019. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige ...
 • Vurdering av dobbeltanalyser Bytte av prøvetakere ved JOVA-målestasjonene Kolstad, Eikra, Nyhaga og Mørdre 

  Bechmann, Marianne; Hauken, Marit; Eggestad, Hans Olav; Deelstra, Johannes; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport;6(93) 2020, Research report, 2020)
  De automatiske prøvetakerne i fire målestasjoner i Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) har blitt byttet ut og i den forbindelse ble det tatt ut doble sett med vannpårøver både med det gamle og det nye ...
 • Vitality of Norway spruce fine roots in stands infected by Heterobasidion annosum 

  Gaitnieks, Talis (Aktuelt fra Skogforskningen;1/06, Conference object, 2006)
  Normally, infection by Heterobasidion annosum does not affect the fine roots of Norway spruce. Thus, mycorrhizas may be found with rot-affected conifers. The objective of the given study was to compare the morphological ...
 • Effect of nitrogen in late autumn on microdochium patch on Nordic golf greens 

  Espevig, Tatsiana; Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Kvalbein, Agnar (Chapter, 2018)

Vis flere