Select a community to browse its collections.

 • Gode råd og erfaringer fra hageblåbærproduksjonen 

  Havstad, Lars T.; Vintland, Anne; Henriksen, Jan Karstein (Journal article, 2018)
 • DNA-overvåkning av brunbjørn i Karasjok 2019 ved bruk av hårfeller 

  Fløystad, Ida; Aspholm, Paul Eric; Aslaksen Anti, Per John; Eira, Per Anders; Eira, Ann Maret; Bakke, Beate Banken; Søvik, Inger; Rushfeldt, Beddari, Vilde; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (NIBIO Rapport;6(76) 2020, Research report, 2020-05)
  DNA-overvåkning av brunbjørn i et 400 km2 stort område nær Karasjok i Finnmark ble utført med hårfeller med luktstoff i 2 måneder fra juni til august i 2019. Vi brukte et 5 x 5 km rutesystem med 16 ruter med én hårfelle i ...
 • Matvareberedskap i Noreg – legitimering og politikkutforming 

  Prestegard, Sjur Spildo (NIBIO Rapport;6(81) 2020, Research report, 2020-05)
  Norsk matvareberedskap bør handla om å førebu seg til kriser der matforsyninga kan verta alvorleg trua på grunn av krig, konfliktar, miljø- og naturkatastrofar, klimaendringar, o.l. Lagring av jordbruksvarer og innsatsmiddel ...
 • «Animal Sense» – elektronisk reinvarsling Lavkost-teknologi skal forhindre dyrepåkjørsler 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, J (NIBIO POP;6(25) 2020, Journal article, 2020-05)
  Når vilt, tamrein og husdyr skal krysse vei og jernbane, skjer ikke det alltid med et lykkelig resultat. I Europa har dyrepåkjørsler økt de siste 40 årene. I tillegg til å være et alvorlig velferdsproblem for dyr og ...
 • Plast i jord 

  Joner, Erik; Rivier, Pierre-Adrien; Coutris, Claire (NIBIO POP;6(26) 2020, Journal article, 2020-05)
  Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der ...

View more