Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland - Status og potensiale for reduksjon 

  Rivedal, Synnøve; Åby, Bente Aspeholen; Bjugan, Mathias; Knutsen, Heidi (NIBIO-rapport;8(94) 2022, Research report, 2022-06)
  Status for klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland er kartlagt, og potensial for utsleppsreduksjon ved ulike tiltak som kjem inn under satsingsområde 2 og 5 i landbrukets klimaplan er estimert. Utvida samandrag finn ein ...
 • Kan ny teknologi optimalisere kartlegging av jordsmonn og forbedre vekstforhold for bedrede avlinger? 

  Sturite, Ievina; Bloem, Esther; Sala, Jacopo; Austad, Øyvind (NIBIO-rapport;8(74) 2022, Research report, 2022-06)
  Denne rapporten vurderer bruk av georadar 3D GPR for å kartlegge jordsmonn i landbruksjord. Visualisering av data fra 3D GPR ble sammenlignet med data fra EM38 og med jordanalyser som beskriver jordas sammensetning. Bruk ...
 • Annual report NIBIO 2021 

  Hesjedal, Randi (Research report, 2022)
 • Diversity patterns in high-latitude grasslands 

  Kapfer, Jutta; Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Heegaard, Einar (Peer reviewed; Journal article, 2022-02-17)
  Aim Grasslands of varying land-use intensity and history were studied to describe and test species richness and compositional patterns and their relationships with the physical environment, land cover of the surrounding ...
 • Beregning av vanningsbalanse – nettapplikasjon 

  Riley, Hugh; Kristoffersen, Annbjørg Øverli (NIBIO-pop;8(18) 2022, Journal article, 2022-06)
  Nettapplikasjonen «Beregning av vannbalanse» beregner behovet for vanning ut fra målt nedbør og beregnet fordamping for ulike kulturvekster (korn, potet og gras). Det tas hensyn til vekstens utviklingsstadium og jordas ...

Vis flere