Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Revidering av Skjøtselsplan for Muddvær. Vegaøyan verdensarvområde. 

  Hinderaker, Sven Emil; Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Skjøtselsplanen for Muddvær er revidert, med hovedfokus på Heimlandet, der tiltak er iverksatt. Innmarka på Heimlandet har vært preget av gjengroing, våndangrep og erosjon over lang tid. Tiltak fra skjøtselsplanen fra 2016 ...
 • Hovedøkosystemkart for Norge 

  Strand, Geir-Harald; Framstad, Erik; Opsahl, Lars Aksel (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten dokumenterer første utgave av hovedøkosystemkart for Norge. Kartet er basert på en kombinasjon av arealressurskartet AR50 og utvalgte data fra topografisk kart (N50). Klassifikasjons-systemet for økosystemkartet ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2021/2022 

  Bechmann, Marianne; Dreyer, Lill; Lang, Kathinka; Stenrød, Marianne; Bøe, Frederik; Eggestad, Hans Olav; Isidorova, Anastasija; Ugstad, Hanne; Riley, Hugh; Selnes, Svein; Mæland, Therese; Molversmyr, Åge (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
 • Vurdering av toppdekket etter etablert vegetasjonsdekke i kantsonen på avsluttet avfallsdeponi – måling av gassemisjon på Spillhaug, 2023 

  Bergersen, Ove; Schöpke, Christian Alexander (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Påført kompostjord i 2021 har gitt mer vekst av vegetasjon inn mot kantsonen i området hvor døde trær ble påvist i 2021. Trærne ble saget ned og kompostjord lagt inntil stubbene, men laget er for tynt. Ingen lukt av ...
 • Biorest fra marine råstoffer: Kjemisk sammensetning og gjødselkvalitet 

  Brod, Eva (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten viser effekten av marine råstoffer (fiskeslam og fiskeensilasje) på kvaliteten til biorest som gjødsel. Til sammen 33 biorestprøver ble kjemisk analysert og tre prøvegrupper ble sammenlignet: Biorest fiskeslam ...

Vis flere