Select a community to browse its collections.

 • Variasjon skaper variasjon – landskapets betydning for landskapets innhold 

  Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Nilsen, Linn Borgen; Myking, Tor (Journal article, 2023)
  Det er velkjent innen økologi at det er en sammenheng mellom variasjon i landskapet og det biologiske mangfoldet. Det er heller ingen hemmelighet at terreng er avgjørende for den geografiske fordelingen av ulike ...
 • Norsk selvforsyning av matvarer - status og potensial 

  Svennerud, Mads; Smedshaug, Christian A.; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten tar for seg norsk selvforsyning for matvarer i perioden 1999-2021. Et lands evne til å brødfø seg selv med utgangspunkt i egne ressurser og produksjon kan være vesentlig for et lands beredskap, verdiskaping og ...
 • Taksering av elgbeite, Grenland – Grunntakst 2022-2023 

  Wam, Hilde Karine; Lande, Unni Støbet; Bless, Marius (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  NIBIO har taksert elgbeite på oppdrag av Grenland Landbrukskontor i 2022-2023. Det rikeste beitetilbudet var i sørøst, mens nord var spesielt fattig på buskbeite, og sørvest mer furudominert og variabel. I rapporten er ...
 • Landsskogtakseringens feltinstruks - 2023 

  Breidenbach, Johannes (NIBIO Bok, Book, 2023)
 • Bygningsmiljøer i jordbrukslandskapet. Feltregistrering på 3Q-flater i et 10 års-perspektiv. 

  Stensgaard, Kari (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten dokumenterer i tall og bilder feltregistrering av bygningsmiljøer på 3Q-flater spredt rundt i landet. De samme områdene er registrert i to omdrev, i periodene 2005-2008 og 2015-2018. Hustyper, tilstand og bruk ...

View more