Select a community to browse its collections.

 • Konsekvenser av utvidelse av det sårbare området for nitratdirektivet i Oslofjorden 

  Bechmann, Marianne; Fischer, Franziska; Kaste, Øyvind; Ugstad, Hanne; Wilsher-Lohre, Simen; Winger, Anja Celine; Øgaard, Anne Falk (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Undersøkelser viser at de negative miljøeffektene i en rekke områder av Oslofjorden er knyttet til svært høy tilførsel av nitrogen. Nedbørfeltet til Oslofjorden kan derfor identifiseres som sårbart område for nitrat ifølge ...
 • Bruk av parasittmidler i landbruk og hestehold 

  Nesse, Astrid Solvåg; Coutris, Claire; Umetani, Ikumi; Joner, Erik (Journal article, 2024)
  Parasittmidler er viktige for å ivareta god dyrehelse, men økt resistens gjør at virkningen av midlene avtar. I tillegg er parasittmiddel-rester i dyremøkk skadelig både for insekter som lever av møkk, og for mange former ...
 • Nye molekylære verktøy for bedre plantehelse 

  Brurberg, May Bente; Rossmann, Simeon Lim; Lysøe, Erik; Skogen, Monica; Fossdal, Carl Gunnar (Journal article, 2024)
  Kombinasjonen av raskere, billigere DNA-sekvenseringsteknologier og avanserte analysemetoder har gjort høykapasitetssekvensering til et svært attraktivt verktøy med flere anvendelsesområder innen plantehelse.
 • Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2023 

  Hietala, Ari Mikko; Gohli, Jostein; Antzée-Hyllseth, Henrik; Kvamme, Torstein; Tangvik, Marte Persdatter; Haukeland, Solveig; Schaller, Birgit; Øyen, Jan Philip; Rasmussen, Irene; Justad, Tor Arne; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Magnusson, Christer (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Overvåkingsprogrammet i 2023 omfattet undersøkelse for tilstedeværelse av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i hogstavfall fra furu og i furubukker av slekten Monochamus. I OK-programmets delaktivitet som omfattet ...
 • Fytoplasmasykdommer i Norge 

  Trandem, Nina; Brurberg, May Bente; Blystad, Dag Ragnar; Hatteland, Bjørn Arild; Rossmann, Simeon Lim; Umu, Özgün Candan Onarman (Journal article, 2024)
  Planter er levested for mange mikroorganismer. Fytoplasmaer er små bakterier som mangler cellevegg, og de kan dermed ikke leve utenfor en plante eller en insektvektor. Mer enn hundre fytoplasma-arter er kjent, hvorav seks ...

View more