Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Trebasert karbonlagring i bygningsmasse 

  Alfredsen, Gry; Sandland, Knut Magnar; Tellnes, Lars Gunnar; Selvig, Eivind (NIBIO rapport;6(148) 2020, Research report, 2020-11)
  Råstoff fra skog er en viktig brikke for det grønne skiftet i Norge. Trebaserte bygningsmaterialer edfører som hovedregel lave utslipp i produksjonen og bidrar dessuten til lagring av karbon i et byggs levetid. Hvis ...
 • Kartlegging av Phytophthora langs ny E18 trasé mellom Retvet og Vinterbro 

  Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO rapport;6(139) 2020, Research report, 2020-11)
  En kartlegging av Phytophthora langs den planlagte nye E18 Retvet-Vinterbro traséen ble gjennomført i 2020. Undersøkelsen bygget delvis videre på en visuell inspeksjon av et mindre område i 2019 der det ble oppdaget ...
 • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019 

  Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO pop;6(42) 2020, Journal article, 2020-11)
  I 2019 ble det analysert 1105 prøver av konvensjonelle ferske, fryste eller bearbeidede matvarer og 158 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører ...
 • Skjøtselsplan for kystlynghei på Valsøya i Ørland kommune, Trøndelag. 

  Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri (NIBIO rapport;6(146) 2020, Research report, 2020-11)
  Skjøtselsplanen gir faglige anbefalinger for restaurering og skjøtsel av naturtypen av den sterkt trua naturtypen kystlynghei på Valsøya i Ørland kommune. Den baserer seg på feltbefaring og intervjuer og er utviklet i ...
 • Skjøtselsplan for kystlynghei i Bjørsvika i Osen kommune, Trøndelag. 

  Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri (NIBIO rapport;6(144) 2020, Research report, 2020-11)
  Skjøtselsplanen gir faglige anbefalinger for restaurering og skjøtsel av naturtypen av den sterkt trua naturtypen kystlynghei i Bjørsvika på Hopen i Osen kommune. Den baserer seg på feltbefaring og intervjuer og er utviklet ...

Vis flere