Now showing items 7369-7388 of 7559

  • Ødelegging av fruktbar jord ved nedbygging i Asker 

   Låg, J.; Tveitnes, Aksel (Journal article, 1985)
  • Økende avstand mellom aktive bruk i Nord 

   Puschmann, Oskar; Krøgli, Svein Olav; Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;07/2011, Others, 2011)
   Den omfattende nedleggingen av jordbruket i deler av Nord-Norge medfører at avstanden mellom gjenværende aktive bruk øker. Konsekvensen, særlig for landsdelens mange grisgrendte områder, er at stadig flere nedlagte bruk ...
  • Øket anvendelse av torvstrø i fjøs, stald og svinehus 

   Thaulow, J. G. (Journal article, 1915-12)
  • Økologiplan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon 

   Refsgaard, Karen; Rogneby, Thor Johannes; Staven, Kjell; Ebbesvik, Martha; Rogstad, Berit; Knutsen, Heidi (NILF Rapport;2004-4, Research report, 2004-05)
  • Økologisk areal i Nordland fylke – hvorfor så store forskjeller mellom kommunene? 

   Sturite, Ievina (Bioforsk rapport;4(28) 2009, Research report, 2009-03-09)
   Omlagt areal i 2008 (inkludert areal i karens) varierte fra 0 % til 24 % mellom de ulike kommunene i Nordland fylke. Derfor ble det undersøkt hvilke faktorer som ligger bak og som kan bidra til å forklare disse ulikhetene. ...
  • Økologisk avlingsregulering i eple og plomme under blomstringa med bakepulver 

   Meland, Mekjell (Bioforsk rapport;9(55) 2014, Research report, 2014-03-16)
  • Økologisk frukt og bær i Norge. Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? 

   Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2012-15, Research report, 2012-06)
   Dette notatet gir en oversikt over produksjonen av økologisk frukt og bær i Norge i 2010. Notatet er basert på en spørreundersøkelse som ble sendt alle Debio-godkjente frukt- og bærprodusenter høsten 2011, samt tallmateriale ...
  • Økologisk frøavl av engsvingel 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-04)
   Både ved økologisk og konvensjonell dyrking er engsvingel, nest etter timotei, det viktigste fôrgraset i Norge. I 2016 ble det godkjent rundt 43 tonn økologisk engsvingelfrø. Regelverket for økologisk landbruk krever at ...
  • Økologisk frøavl av rødkløver 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-04)
   Rødkløver en den viktigste engbelgveksten i Norge. På grunn av stor evne til nitrogenfiksering, høyt protein- og mineralinnhold og gunstig virkning på jordstrukturen inngår arten i alle engfrøblandinger for økologisk ...
  • Økologisk frøavl av timotei 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Både ved økologisk og konvensjonell dyrking er timotei den viktigste grasarten i Norge. Regelverket for økologisk landbruk krever at det skal brukes økologisk dyrka såvare så sant dette kan skaffes. Timoteisortene som ...
  • Økologisk geitehald – Fôring for god mjølkekvalitet 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(18) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk landbruk er det eit ønske med moderat innkjøp av kraftfôr og fokus på grovfôrkvalitet og beite. I tillegg til miljøomsyn er innkjøp av økologisk kraftfôr også ofte dyrt. I dette temaarket visar vi korleis ein ...
  • Økologisk geitehald – God mjølk hos Eli og Nils Einar Kjøsnes 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(19) 2007, Research report, 2007)
   Ei utfordring i økologisk geiteproduksjon er å halde kraftfôrnivået nede med samtidig god mjølkekvalitet. Eli og Nils Einar Kjøsnes har levert 100 % Elitemjølk i fleire år og har ingen merknader for smaksfeil i mjølka. ...
  • Økologisk geitehald – God mjølk hos Johannes og Jorun Kjøsnes 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(20) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk geiteproduksjon kan det være ei utfordring å produsere mjølk av god kvalitet når ein samtidig ønsker moderat kraftfôrnivå. Johannes og Jorun Kjøsnes har levert 100 % Elitemjølk i fleire år og har ingen merknader ...
  • Økologisk geitehald – oppfylling av krav til areal og fast liggeareal 

   Nilssen, Heidi; Henriksen, Britt (Bioforsk TEMA;2(36) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk geitehald er det krav om fast liggeareal og minst 1,5 m2 areal per geit og 0,35 m2 per kje. Oppføring av liggehyller til geit kan være med på å imøtekomme desse krava.
  • Økologisk gulrot – sprø vitaminbombe! 

   Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(7) 2007, Research report, 2007)
   Økologiske gulrøtter dyrkes uten lettløselig kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler. De gjødsles med kompost, husdyrgjødsel og grønngjødsel. Forebyggende tiltak og fiberduk over plantene brukes for å unngå skade ...
  • Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi 

   McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet. Landbruksdirektoratet melder at det er økende omsetning av økologiske grønnsaker og at det i store deler av året ikke er nok tilgang på norske, ...
  • Økologisk hagebruk i Stjernehagen ved Bioforsk Økologisk 

   Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk TEMA;8(7) 2013, Research report, 2013)
   Stjernehagen på Tingvoll gard har gjennom flere årtier vært demonstrasjonshage for økologiske prinsipper og metoder. I tillegg til å være demonstrasjonshage tjener hagen til å bevare sjeldne vekster og trekker på denne ...
  • Økologisk i Dønna. Dønna som foregangskommune for et grønt mattilbud på Helgeland 

   Høberg, Eva Narten (NIBIO Rapport;91/2016, Research report, 2016-07-20)
  • Økologisk korn 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(10) 2007, Research report, 2007)
   Ønsker en å unngå faren for rester av stråforkortere og kjemisk-syntetiske sprøytemidler i korn, brød og andre kornprodukt er bruk av økologiske produkter den beste garantien siden slike midler ikke brukes i økologisk ...
  • Økologisk kornproduksjon: Arts- og sortsvalg 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(36) 2006, Research report, 2006)
   Artsvalg har generelt større betydning for endelig resultat ved økologisk korndyrking enn valg av sort. Lokalt klima avgjør hvilke arter som er aktuelle. Sammen med avsetningsmulighet og –pris, bestemmer næringstilgang, ...