Now showing items 398-417 of 7559

  • Bakgrunnsmateriale for vurdering av karbontap under lagring av husdyrgjødsel 

   Løes, Anne-Kristin; Fisknes, Geir; Lian, Arve; Morken, John (Bioforsk rapport;7(32) 2012, Research report, 2012-02)
   Samlet gjødselmengde er beregnet for tre gårder i Midt-Norge med melkeproduksjon. Næringsinnhold og karboninnhold i gjødsel er analysert. Et småskala forsøk med lagring av husdyrgjødsel er gjennomført, der endringer i vekt, ...
  • Bakteriekreft funnet på hestekastanje i Norge 

   Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Sletten, Arild; Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;5(23) 2010, Research report, 2010)
   I juli 2010 ble bakteriekreft funnet på hestekastanje (Aesculus hippocastanum) i Rogaland. Sykdommen skyldes Pseudomonas syringae pv. aesculi. Bakterien er påvist på hestekastanje i en rekke Europeiske land. Angrep fører ...
  • Balanced fertigation and improved sustainability of June bearing strawberry cultivated three years in open polytunnel. 

   Nestby, Rolf; Guéry, Sebastien (Journal article; Peer reviewed, 2017-08-18)
   OBJECT: Improved precision fertilization by introducing sensors and remote control to secure fruit yield and reduce nutrient leaching in soil culture. MATERIAL AND METHODS: We broadcasted before bedding and mulching ...
  • Balancing public goods in agriculture through safe minimum standards 

   Bullock, David S.; Mittenzwei, Klaus; Wangsness, Paal Brevik (Journal article; Peer reviewed, 2016-08-05)
   We develop a general framework in which public goods are conflicting (complementary) if an increase in the provision of one public good raises (lowers) the marginal cost of providing another public good. The framework is ...
  • Balansering av klima-, landskaps- og beredskapsmål i norsk jordbrukspolitikk. En analyse basert på Jordmod 

   Mittenzwei, Klaus; Wangsness, Paal Brevik (NILF Discussion Papers;2011-1, Research report, 2011)
   Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har foretatt beregninger på effekter av en balansering av ulike mål i norsk jordbrukspolitikk. Analysen er gjennomført basert på beregninger med sektormodellen Jordmod. ...
  • Bar av edelgranarter til dekorasjon og kransebinding 

   Skage, Jan-Ole; Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;05/11, Others, 2011)
   Langsiktige klippeforsøk ved Skog og landskap viser at både nobeledelgran og fageredelgran kan produsere mye dekorasjonsbar, mens fjelledelgran og nordmannsedelgran er svakere produsenter. Alle treslagene har imidlertid ...
  • Bark Beetle Population Dynamics in the Anthropocene: Challenges and Solutions 

   Biedermann, Peter H.W.; Müller, Jörg; Grégoire, Jean-Claude; Gruppe, Axel; Hagge, Jonas; Hammerbacher, Almuth; Hofstetter, Richard W.; Kandasamy, Dineshkumar; Kolarik, Miroslav; Kostovcik, Martin; Krokene, Paal; Sallé, Aurélien; Six, Diana L.; Turrini, Tabea; Vanderpool, Dan; Wingfield, Michael J.; Bässler, Claus (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Tree-killing bark beetles are the most economically important insects in conifer forests worldwide. However, despite >200 years of research, the drivers of population eruptions and crashes are still not fully understood ...
  • Bark Beetle-Associated Blue-Stain Fungi Increase Antioxidant Enzyme Activities and Monoterpene Concentrations in Pinus yunnanensis 

   Pan, Yue; Zhao, Tao; Krokene, Paal; Yu, Ze-fen; Qiao, Min; Lu, Jun; Chen, Peng; Ye, Hui (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-27)
   Yunnan pine is the most important tree species in SW China in both economical and ecological terms, but it is often killed by pine shoot beetles (Tomicus spp.). Tomicus beetles are secondary pests in temperate regions and ...
  • Bark in feed - for improved feed utilization and animal health 

   Steinshamn, Håvard (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
   Condensed tannins (CT) in the diet of ruminants may reduce feed intake and digestibility, and thereby production. However, dietary CT may increase protein utilization, reduce enteric methane loss and reduce gastrointestinal ...
  • Barkfunksjon for sagtømmer av gran og furu til bruk i hogstmaskiner 

   Nybakk, Erlend; Steffenrem, Arne (Oppdragsrapport fra Norsk institutt for skogforskning;;2/05, Research report, 2005-05-14)
   Barkfunksjonene som benyttes i hogstmaskinene i dag, ble laget for fratrekk av barkvolum ved oppgjørsmåling på sagbrukene. De var ikke tiltenkt brukt til aptering av tømmerstokken ved kappeprosessen på hogstmaskiner. Likevel ...
  • Barkvalitet i nobeledelgran 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Rapport fra Skog og landskap;04/2012, Research report, 2012)
   For å få kunnskap om barkvalitet på nobeledelgran til pyntegrønt, har det vore etablert og følgd i alt 13 feltforsøk på Sør- og Vestlandet, frå 1982 og fram til i dag. Åtte felt er proveniensforsøk, og fem felt er avkomforsøk ...
  • Barlind og kristtorn - små trær med stor betydning 

   Myking, Tor (Others, 2005)
   Barlind (Taxus baccata) og kristtorn (Ilex aquifolium) har en lang og mangslungen felles historie med oss mennesker i nord. Nedtegnelser om artene fi nnes allerede i norrøn mytologi, og mannedrap, kreftbekjempelse og dekor ...
  • Basilikum (Ocimum basilicum L.), prøvedyrking 2001-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;8(127) 2004, Research report, 2004)
   Basilikum er ein varmekrevjande vekst som under norske tilhøve bør plantast på svart plast og dekkast med fiberduk eller klar plast i heile eller delar av vekstsesongen. På verdsbasis er dette ein svært viktig krydderart ...
  • Basilikum (Ocimum basilicum L.), prøvedyrking på friland 2001-2005 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;1(26) 2006, Research report, 2006)
   Basilikum er ein varmekrevjande vekst som under norske tilhøve bør plantast på svart plast og dekkast med fiberduk eller klar plast i heile eller delar av vekstsesongen. På verdsbasis er dette ein svært viktig krydderart ...
  • Basiskartlegging etter NiN (Naturtyper i Norge) i 10 utvalgte verneområder i Østfold. Resultater 

   Vesterbukt, Per; Aune, Sigrun; Grenne, Synnøve; Johansen, Line (Bioforsk rapport;8(75) 2013, Research report, 2013-04-18)
   10 verneområder på til sammen 23375 daa i Østfold fylke er kartlagt ved bruk av systemet Naturtyper i Norge (NiN) og kartleggingsinnstruks utviklet av DN. Rapporten inneholder resultater fra denne kartleggingen.
  • Basiskartlegging etter NiN (Naturtyper i Norge) i utvalgte deler av Lomsdal-Visten nasjonalpark. Resultater 

   Johansen, Line; Aune, Sigrun; Vesterbukt, Per; Kvalvik, Maja Sjöskog; Grenne, Synnøve (Bioforsk rapport;8(65) 2013, Research report, 2013-04-02)
   Et område på 26 km2 rundt Gåsvatnet i Lomsdal Visten nasjonalpark er kartlagt ved bruk av systemet Naturtyper i Norge (NiN) og kartlegginginnstruks utviklet av Direktoratet for Naturforvaltning. Rapporten inneholder ...
  • Basiskartlegging etter NiN i 10 utvalgte verneområder i Østfold. Erfaringer og drøftinger i bruk av NiN og kartleggingsinstruks 

   Vesterbukt, Per; Aune, Sigrun; Johansen, Line (Bioforsk rapport;8(39) 2013, Research report, 2013-02-28)
   Sommeren 2012 ble 10 verneområder i Østfold på til sammen 23 km2 kartlagt etter NiN-systemet og ved bruk av kartleggingsinstruks utviklet av DN. Rapporten tar for seg erfaringer og drøftinger i forbindelse med kartleggingen.
  • Basiskartlegging etter NiN i utvalgte deler av Lomsdal-Visten nasjonalpark. Erfaringer og drøftinger i bruk av NiN og kartleggingsinstruks 

   Johansen, Line (Bioforsk rapport;8(16) 2013, Research report, 2013-01-31)
   Sommeren 2012 ble et område på 26 km2 i Lomsdal-Visten nasjonalpark i Nordland kartlagt etter NiN systemet og ved bruk av kartleggingsinstruks utviklet av DN. Rapporten tar for seg erfaringer og drøftinger i forbindelse ...
  • Bedre driftssystemer for husdyr basert på flisunderlag 

   Finnes, Odd (Bioforsk rapport;5(89) 2010, Research report, 2010-07-21)
   I dette prosjektet er lokalprodusert flis testet som strø, talle og plastringsmateriale for uteareal. Seks gårdbrukere har vært verter for testene. Resultatene viser at lokalprodusert flis kan fungere godt som stø og som ...
  • Bedre tilgang av mikronæringsstoff til grønnsaker ved økologisk dyrking på jord med høy pH 

   Govasmark, Espen (Bioforsk rapport;3(85) 2008, Research report, 2008-04-16)
   Denne rapporten belyser mulige løsninger for å redusere pH i jord for dermed å øke tilgjengeligheten av mikronæringsstoff i organiske gjødselkilder ved dyrking av økologiske grønnsaker på friland i jord med høy pH. ...