• Skogsmaskinentreprenører 2/5 – Finansiering 

   Vennesland, Birger; Belbo, Helmer; Skagestad, Eva (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Skogsentreprenører kan ha mye å hente på å være bevisst ved valg av finans-ieringsløsninger i egen bedrift. I dette faktaarket drøftes juridiske, praktiske og økonomiske forhold rundt leasing, banklån og andre faktorer som ...
  • Systemanalyse av ti forsyningskjeder for skogsflis basert på heltrevirke 

   Belbo, Helmer; Talbot, Bruce; Kjøstelsen, Leif (Rapport fra Skog og landskap;21/2012, Research report, 2012)
   I dette studiet sammenlignes 10 ulike forsyningskjeder for flisproduksjon basert på heltrevirke fra ungskog og kulturlandskap. Alle kjedene starter med felling av virke i bestand og slutter hos sluttforbruker (dvs flislager ...
  • Trevirke - brennverdier og energitetthet 

   Belbo, Helmer; Gjølsjø, Simen (Viten fra Skog og landskap;01/08, Research report, 2008-10)
   Bruken av bioenergi kommer til å øke betraktelig i årene som kommer. Politisk ligger det målsettinger om en dobling av bruken i løpet av 12 år, og utbyggingstakten i fjernvarmesektoren er nær femdoblet siste fem år. Mange ...
  • Utkjøring av ukomprimert heltrebiomasse fra vegkantrydding 

   Belbo, Helmer; Kjøstelsen, Leif (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;19/2009, Research report, 2009)
   I denne rapporten redegjøres for et mindre studie av produktiviteten ved uttransport av ukomprimert vegkantvirke som er tenkt benyttet som biobrensel. Tre forskjellige maskiner har blitt studert; tømmerbil, lassbærer og ...