Now showing items 21-40 of 46

  • Høstskudd hos gran kan være et økende fenomen 

   Søgaard, Gunnhild; Kvaalen, Harald; Granhus, Aksel; Fløistad, Inger; Hanssen, Kjersti Holt; Steffenrem, Arne; Skrøppa, Tore (Glimt fra Skog og landskap;10/10, Others, 2010)
   Grana avslutter normalt strekningsveksten midtsommers, og begynner forberedelsene til høsten og vinteren. Av og til kan en imidlertid se at knoppene som dannes etter vekstavslutningen bryter på nytt senere samme sommer, ...
  • Høstskudd på granplanter etter kortdagsbehandling 

   Fløistad, Inger (Others, 2007)
   En sikker vekstavslutning er viktig i skogplanteskolene for å sikre frostherdige planter for høstplanting og vinterlagring. Knoppsettingen i gran kan fremskyndes av kortere daglengder (Dormling et al. 1968; Heide 1974) og ...
  • Interactive effects of light quality during day extension and temperature on bud set, bud burst and paftl2, pacol1-2 and pasoc1 expression in norway spruce (Picea abies (l.) karst.) 

   Chiang, Camilo; Viejo, Marcos; Aas, Oda Toresdatter; Hobrak, Katharina T.; Strømme, Christian Bianchi; Fløistad, Inger; Olsen, Jorunn Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2021-03-13)
   Light and temperature are crucial factors for the annual growth rhythm of tree seedlings of the boreal and temperate zone. Dormant, vegetative winter buds are formed under short days (SD) and altered light quality. In the ...
  • Introduksjon til sjukdommer på bartrær i skogplanteskoler 

   Pettersson, Martin; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Talgø, Venche (Others, 2019)
  • Juletredyrking — Forskning og utvikling 

   Sæbø, Arne; Fløistad, Inger; Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;3(22) 2008, Research report, 2008)
   Bioforsk har hatt flere prosjekter innen juletreproduksjon de siste 10 årene. Målet har vært økt effektivitet i produksjonen og bedre kvalitet på sluttproduktet. Prosjektene har spent over mange tema innenfor produksjonsteknikk ...
  • Kartlegging og overvåking av spredning av fremmede karplantearter langs samferdselsårer - en analysemetode basert på nasjonal geografisk infrastruktur 

   Rafoss, Trond; Fløistad, Inger; Netland, Jan; Sælid, Knut (Bioforsk rapport;5(150) 2010, Research report, 2010-12-06)
   I denne rapporten legges det frem en metode utviklet for å identifisere konfliktområder mellom viktige naturverdier og spredning av fremmede karplantearter langs samferdselsårer. I korte trekk består metoden av en geografisk ...
  • Kjempebjørnekjeks – biologi og bekjempelse 

   Sjursen, Helge; Fløistad, Inger (Bioforsk TEMA;3(2) 2008, Research report, 2008)
   Kjempebjørnekjeks er en fremmed art i Norge. Arten har negativ virkning på stedegent biologisk mangfold, og det er derfor behov for tiltak for å unngå ytterligere spredning. Plantene kan bekjempes med glyfosat (Roundup) ...
  • Kvalitet på skogplanter - del 1 

   Fløistad, Inger (Fakta fra Skog og landskap;11/2014, Others, 2014)
   God plantekvalitet er en forutsetning for tilfredsstillende etablering. Dyrkingsteknikk og rutiner i planteskolene påvirker plantekvaliteten, men også mellomlagring og transport frem til planteplassen er sammen med godt ...
  • Kvalitet på skogplanter - del 2 

   Fløistad, Inger (Fakta fra Skog og landskap;2014-12, Journal article, 2014)
   Plantenes etableringsevne påvirkes både av forholdene på planteplassen og plantenes vitalitet og evne til å tåle stress. Kunnskap om plantenes kvalitet er derfor viktig for å vurdere plantenes etableringspotensiale, men ...
  • Lammas shoots in spruce - occurrence, genetics and climate 

   Søgaard, Gunnhild; Fløistad, Inger; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Kvaalen, Harald; Skrøppa, Tore; Steffenrem, Arne (Chapter, 2011)
  • Low genetic variation of invasive Fallopia spp. in their northernmost European distribution range 

   Holm, Anne-Kari; Elameen, Abdelhameed; Oliver, Benedikte Watne; Brandsæter, Lars Olav; Fløistad, Inger; Brurberg, May Bente (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Knowledge about the reproduction strategies of invasive species is fundamental for effective control. The invasive Fallopia taxa (Japanese knotweed s.l.) reproduce mainly clonally in Europe, and preventing spread of ...
  • Management of seed-borne Sirococcus conigenus on Norway spruce by fungicide seed treatment 

   Brodal, Guro; Bye, Heidi Røsok; Høst, Eleonora; Pettersson, Martin; Fløistad, Inger; Edvardsen, Øyvind Meland; Talgø, Venche (Peer reviewed; Journal article, 2020-04)
   Seedling blight caused by Sirococcus conigenus was recently reported on Norway spruce (Picea abies) from Norwegian forest nurseries. The inoculum source was found to be infected seeds. In a Petri dish assay, the fungicide ...
  • Naturlig foryngelse etter markberedning på middels bonitet (G14) 

   Granhus, Aksel; Fløistad, Inger (Forskning fra Skog og landskap;1/10, Research report, 2010)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en taksering av naturlig foryngelse i 99 bestand på bonitet G14 i Romedal og Stange allmenninger. Arealene ble markberedt i perioden 2001–2006, og var avvirket ved flatehogst der ...
  • Postharvest needle retention in Norway spruce Christmas trees 

   Pettersson, Martin; Talgø, Venche; Johnskås, Odd Ragnar; Skage, Jan-Ole; Torp, Torfinn; Fløistad, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-22)
   Norway spruce (Picea abies) is a widely used Christmas tree species in the Nordic countries. Postharvest needle retention is an important characteristic for Christmas trees and compared to many fir (Abies) species, Norway ...
  • Proceedings from The 12th International Christmas Tree Research and Extension Conference Honne, Norway 6th – 11th September 2015 

   Fløistad, Inger; Talgø, Venche (NIBIO BOK;3(6) 2017, Book, 2017)
   On September 6th – 11th in 2015, the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) organized The 12th International Christmas Tree Research and Extension Conference (CTREC) at Honne, Norway. Around 40 participants ...
  • Risiko for import av fremmede arter og brudd på tømmerforordningen – trendanalyse av importstatistikk for tømmer og treprodukter 

   Økland, Bjørn; Børja, Isabella; Solheim, Halvor; Rahlf, Johannes; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;5(69) 2019, Research report, 2019)
   Hvert år importeres det store mengder av tømmer og treprodukter til Norge fra ulike land og verdensdeler. Uten tilstrekkelig årvåkenhet kan import av noen trevarer resultere i at det innføres fremmede arter av insekter, ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2020. 

   Timmermann, Volkmar; Beachell, Andreas Myki; Brurberg, May Bente; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Fløistad, Inger; Hietala, Ari Mikko; Hylen, Gro; Jepsen, Jane Uhd; Nordbakken, Jørn-Frode; Pettersson, Martin; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO-rapport;7(166) 2021, Research report, 2021-10)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
  • Snutebilleskader i Sør-Norge 2017 

   Hanssen, Kjersti Holt; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;4(167) 2018, Research report, 2018-12-20)
   Gransnutebiller (Hylobius abietis) kan gjøre stor skade i plantefelt, ved at de gnager barken av småplantene slik at de skades eller dør. Høsten 2017 ble 200 ett- til toårige granplantefelt i Sør-Norge, fra Trøndelag og ...
  • Spind lauvskogpark. Årsrapport 2006 

   Fløistad, Inger (Bioforsk rapport;2(59) 2007, Research report, 2007-06-01)
   Prosjektet ”Etablering av lauvskog” ble gjennomført i perioden 2002-2005. Hovedformålet var å finne frem til plantetyper og dyrkingsmåter for å bedre overlevelse og vekst ved planting av lauvskog. Feltforsøkene i forbindelse ...
  • Stationary Soil Steaming to Combat Invasive Plant Species for Soil Relocation 

   Bitarafan, Zahra; Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Brandsæter, Lars Olav; Fløistad, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2021-09-02)
   Eradication of alien invasive species in the soil with steam as an alternative to chemical fumigation may allow contaminated soil to be reused. We have investigated steam disinfestation of soil to combat invasive plant ...