• Organic food in schools and kindergartens in Trondheim. A case study report. 

   Bårdsen, Mari Greta; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;5(18) 2010, Research report, 2010-01-25)
   In October 2007, the municipality of Trondheim, Norway decided to increase the public consumption of organic food. The share of public schools and kindergartens offering organic food should be increased by 20 % within 2011, ...
  • SoilEffects – start characterization of the experimental soil 

   Løes, Anne-Kristin; Johansen, Anders; Pommeresche, Reidun; Riley, Hugh (Bioforsk rapport;8(96) 2013, Research report, 2013-07)
   This report describes the establishment, experimental plan and initial soil characteristics of the field experiment linked to the project “Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a ...
  • Studer meitemark ved å grave jordprofil 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Bioforsk TEMA;2(3) 2007, Research report, 2007)
   Med litt trening og kunnskap kan du se effekter av drifta på jordstruktur, rotutvikling og meitemarkens arbeid i jorda. Særlig der veksten er dårlig kan et jordprofil gi informasjon om hvor problemene ligger. Det kan være ...
  • System for innmating av tilleggssubstrat i biogassreaktor 

   Løes, Anne-Kristin; Kvande, Ingar; Tronsen, Knut; Holvik, Morten (Bioforsk rapport;7(33) 2012, Research report, 2012-02)
   Husdyrgjødsel er godt egnet for anaerob gjæring i biogassanlegg, men gir relativt lite gassutbytte. Derfor er det aktuelt med energirike tilleggssubstrat. Marin sektor har ulike avfallstyper som kan være egnet, som såpe ...
  • Utilisation of co-streams in the Norwegian food processing industry – A multiple case study 

   Adler, Steffen Andreas; Honkapää, Kaisu; Saarela, Maria; Slizyte, Rasa; Sterten, Hallgeir; Vikman, Minna; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Food losses occur throughout the entire food chain, from primary production via postharvest handling and storage, to food processing, distribution, retailing and consumption. Globally, food losses account for about one ...
  • Utmelding av norske øko-bønder – hva er årsakene? Resultater fra en spørreundersøkelse høsten 2007 

   Lien, Gudbrand; Flaten, Ola; Koesling, Matthias; Løes, Anne-Kristin (NILF Diskusjonsnotat;2008-1, Research report, 2008-11)
  • Utnyttelse av utrangerte verpehøner til fôr 

   Adler, Steffen Andreas; Løes, Anne-Kristin (NIBIO RAPPORT;4(31) 2018, Research report, 2018-03-07)
   Utrangerte verpehøner utnyttes i dag i liten grad til mat eller fôr. Størsteparten av denne ressursen, som kunne vært en råvare for framstilling av ingredienser til fôr, blir destruert. Denne rapporten gjennomgår gjeldende ...
  • What should organic farmers grow: heritage or modern spring wheat cultivars? 

   Løes, Anne-Kristin; Frøseth, Randi Berland; Dieseth, Jon Arne; Skaret, Josefine; Lindö, Caroline (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-29)
   To achieve a complete organic value chain, we need organic seed from cultivars adapted to organic growing. A separate breeding for organic growing is difficult to achieve in small markets. Many breeding goals are equal for ...