• Jord- og vannovervåking i landbruket 2006. Resultater fra overvåking av pesticider i bekker og elver i Norge 

   Ludvigsen, Gro Hege; Lode, Olav (Bioforsk rapport;3(33) 2008, Research report, 2008-01-20)
   Rapporten presenterer resultatene av overvåkingen av pesticider i 2006 og oppsummerer funn av pesticider i bekker, elver i perioden 1995-2006. Det er undersøkt resipienter i ulike deler av landet. Miljøeffektene av funnene ...
  • Oversikt over påviste pesticider i perioden 1995-2006. Resultater fra JOVA: Jord- og vannovervåking i landbruket i Norge 

   Ludvigsen, Gro Hege; Lode, Olav (Bioforsk rapport;3(14) 2008, Research report, 2008-01-20)
   Rapporten presenterer resultatene av overvåkingen av pesticider i perioden 1995-2006. Resultatene er presentert for ett pesticid om gangen og oppsummerer funn av pesticider i bekker, elver, grunnvann, grøftevann, episodestudier, ...
  • Plantevernmidler i vann - miljørisiko 

   Stenrød, Marianne; Lode, Olav; Holen, Børge (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Det er et mål at kjemiske plantevernmidler i størst mulig grad skal forsvinne fra det biologiske systemet når de har hatt sin tilsiktede virkning på skadegjørere. De skal dermed ikke finnes igjen i mengder av betydning i ...
  • Plantevernmidler i vann – Miljørisiko 

   Lode, Olav; Stenrød, Marianne; Holen, Børge (Bioforsk TEMA;5(10) 2010, Research report, 2010)
   Det er et mål at kjemiske plantevernmidler i størst mulig grad skal forsvinne fra det biologiske systemet når de har hatt sin tilsiktede virkning på skadegjørere. De skal dermed ikke finnes igjen i mengder av betydning i ...
  • Undersøkelser av utlekking av herbicidet glufosinat-ammonium på Gardermobanen 

   Almvik, Marit; Bolli, Randi; Netland, Jan; Lode, Olav; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;3(167) 2008, Research report, 2008-12-20)
   Konklusjonen fra både feltforsøk og modellsimuleringer er at det er svært liten risiko for at glufosinat-ammonium (heretter omtalt som glufosinat) skal kunne forurense grunnvannet i en konsentrasjon over miljøfarlighetsgrensen ...
  • Utlekking av plantevernmiddel frå jordbærfelt 

   Lode, Olav; Bolli, Randi; Sola, Kjetil; Stensland, Bente; Ekeberg, Bjørn; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;1(4) 2006, Research report, 2006-06-12)
   Eit feltlysimeterforsøk i jordbær der det er nytta ulike plantevernmiddel mot ugras, skadedyr og plantesjukdomar er utført på Foss gard i Lier (Buskerud) under dagleg leiing av Landbrukets Fagsenter Østlandet, frukt og ...