• Jordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse og klassifikasjon av jordsmonnet på dyrka mark i Østfold 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind; Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor; Sperstad, Ragnhild (Book, 2008-11)
   Østfold er ett av landets minste fylker, men har størst jordbruksareal i drift i forhold til landarealet. Fra naturens side har fylket gode forutsetninger for en allsidig mat- og fôrproduksjon, både med hensyn på jordsmonn, ...
  • Jordsmonndata for arealplanlegging 

   Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Nyborg, Åge Arild (Fakta fra Skog og landskap;05/2012, Others, 2012)
   Norge har store arealressurser, men kun en liten del av landet er jordbruksareal. Jordkvalitetskart fra Skog og landskap rangerer jordbruksarealene i tre klasser etter kvalitet for jordbruksdrift. Bruk av jordkvalitetskart ...
  • Jordsmonnet vi lever av. Forslag til system for dokumentasjon og rapportering av jordsmonnets tilstand og endring 

   Svendgård-Stokke, Siri; Kolberg, Dorothee; Cannell, Rebecca; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor; Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild; Bardalen, Arne; Strand, Geir-Harald (NIBIO-rapport;7(14) 2021, Research report, 2021-02)
   Denne rapporten beskriver et forslag til et jordovervåkingssystem for dokumentasjon og rapportering av jordsmonnets tilstand og endring. Rapporten inneholder en behovsanalyse for et jordovervåkingssystem og redegjør for ...
  • Jordsmonnkartlegging – Beskrivelse av metoder for klassifisering og avgrensning av jordsmonn 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri; Strand, Geir-Harald (NIBIO RAPPORT;4(12) 2018, Research report, 2018-03-01)
   NIBIO utfører kartlegging av jordsmonn på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Kartleggingen inngår i et langsiktig nasjonalt program som tar sikte på å dekke alt fulldyrka og overflatedyrka areal. Per 2017 er om ...
  • Jordsmonnstatistikk Norge 

   Lågbu, Roar; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO RAPPORT;4(13) 2018, Research report, 2018-02-08)
   This report presents soil statistics for agricultural land in Norway. Soil data from the soil survey form the basis of the statistics. The survey is done as a sample survey on 0.9 km2 plots, in a predefined 9x9 km2 grid ...
  • Klassifikasjonssystem for jordsmonn i Norge - Feltguide basert på WRB 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (NIJOS dokument;6/03, Research report, 2003-03)
  • Norsk referansesystem for jordsmonn. Feltguide - jordsmonnkartlegging 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (Håndbok fra Skog og landskap;04/2008, Others, 2008)
   Denne feltguiden inneholder alle jordserier som er kartlagt av NIJOS fram til utgangen av 2006, og de fleste nye seriene som ble definert i 2007. Jordseriene utgjør det tredje nivået i et referansesystem for jordsmonn og ...
  • Norsk referansesystem for jordsmonn. Feltguide - jordsmonnkartlegging 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (Håndbok fra Skog og landskap;04/2007, Research report, 2007)
   Denne feltguiden inneholder alle jordserier som er kartlagt av NIJOS fram til utgangen av 2005, og de fleste nye seriene som ble definert i 2006. Jordseriene utgjør det tredje nivået i et referansesystem for jordsmonn og ...
  • Organisk materiale 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;2(10) 2016, Others, 2016)
   Organisk materiale er viktig for jordas kjemiske, biologiske og fysiske egenskaper. Et passe stort innhold av organisk materiale er en viktig faktor for å fremme et e ektivt landbruk med gode avlinger.
  • Plantevernmidler i miljøet i jordbruket i Norge 

   Almvik, Marit; Eklo, Ole Martin; Stenrød, Marianne; Nyborg, Åge Arild; Hole, Halvard (NIBIO POP;2(27)2016, Others, 2016-08)
   Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning ...
  • Retningslinjer for beskrivelse av jordprofil 

   Greve, Morgens H.; Sperstad, Ragnhild; Nyborg, Åge Arild (NIJOS-rapport;37/99, Research report, 1999-08-22)
   Dette heftet inneholder retningslinjer for å utføre en fullstendig profilbeskrivelse i overensstemmelse med “Soil Survey Manual” med de unntak norsk tradisjon og arbeidsrutiner som NIJOS krever. Disse retningslinjene er ...
  • Seriedefinisjoner. Vår 2007 

   Nyborg, Åge Arild (Håndbok fra Skog og landskap;05/2007, Research report, 2007)
  • Seriedefinisjoner. Vår 2008 

   Nyborg, Åge Arild (Håndbok fra Skog og landskap;03/2008, Others, 2008)
  • Soil classifcation and user-friendly soilmaps 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(11) 2016, Others, 2016)
   Soil names from the soil classi cation systems are too complicated to decipher for most of our soil map users. To reach out to potential users of soil information, apart from people working with soil erosion related issues, ...
  • Tekstur i plogsjikt 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2014)
   Jordas tekstur er den prosentvise fordelingen av partikkelstørrelsene sand, silt og leir. Tekstur deles inn i klasser som hver har et betegnende navn. Trekantdiagrammet til høyre viser hvordan teksturklassene er inndelt.
  • Tekstur i plogsjiktet 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(12) 2016, Others, 2016)
   Jordas tekstur er den prosentvise fordelingen av partikkelstørrelsene sand, silt og leir. Tekstur deles inn i klasser som hver har et betegnende navn. Trekantdiagrammet neden- for viser hvordan teksturklassene er inndelt.
  • Årsak til dårlig drenering 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(15) 2016, Others, 2016)
   Grøfting er en kostbar investering som gjennomføres i et 30-årsperspektiv, og krever en god kjennskap til jorda som skal dreneres. Kartet Årsak til dårlig drenering gir informasjon om hvorfor jordsmonnet må dreneres. ...
  • Årsak til dårlig drenering 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Fakta fra Skog og landskap, Journal article, 2014)
   Grøfting er en kostbar investering som gjennomføres i et 30-årsperspektiv, og krever en god kjennskap til jorda som skal dreneres. Kunnskap om årsaken til hvorfor jordsmonnet må dreneres kan hjelpe oss med å finne de best ...