Now showing items 21-40 of 51

  • Policy measures to preserve Norwegian coastal and fjord landscapes in small-scale farming systems 

   Asheim, Leif Jarle; Thorvaldsen, Pål; Rivedal, Synnøve (Peer reviewed; Journal article, 2019-11-27)
   The open landscapes produced over centuries by small-scale farming in Norwegian coastal and fjord areas are threatened by agricultural abandonment, raising public concern for maintenance of the species-rich and valuable ...
  • Rein som beitedyr i kystlynghei 

   Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette; Eilertsen, Svein (NIBIO Rapport;3(40) 2017, Research report, 2017-03-02)
   Øygruppen Tarva har siden 2010 hatt status som Utvalgt kulturlandskap, hovedsakelig begrunnet i de store arealressursene med kystlynghei i god hevd. Kystlynghei er en trua naturtype beskyttet av naturmangfoldloven som ...
  • Sårbarhetsvurdering i Møysalen verneområder. Innfallsporter via Forkledalen og Lonkanfjorden 

   Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette (NIBIO RAPPORT;3(138) 2017, Report, 2018-02)
   Det er to viktige innfallsporter til Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde. Begge disse er vurdert og sammenlignet i denne sårbarhetsanalysen. Den mest brukte går fra vest via Lonkanfjorden, inkludert ...
  • Skadeomfang fra beiting av rein på innmark 

   Thorvaldsen, Pål; Hansen, Inger; Sturite, Ievina (NIBIO-Rapport;6(43) 2020, Research report, 2020-03)
   Beiting av tamrein på dyrka mark kan forårsake store konflikter mellom landbruksnæring og reindriftsnæring. Som følge av årlige konflikter med rein på vinterbeite på Helgelandskysten, ble det gjennomført et forprosjekt i ...
  • Skadeomfang fra beiting av rein på innmark. Resultat fra forprosjekt på Dønna i Nordland. 

   Thorvaldsen, Pål; Hansen, Inger; Sturite, Ievina (NIBIO Rapport;6/43/2020, Research report, 2020-03-17)
   Beiting av tamrein på dyrka mark kan forårsake store konflikter mellom landbruksnæring og reindriftsnæring. Som følge av årlige konflikter med rein på vinterbeite på Helgelandskysten, ble det gjennomført et forprosjekt i ...
  • Skjøtselplan for Hestasletta, Steigen kommune, Nordland - Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype 

   Thorvaldsen, Pål (NIBIO Rapport;5(164) 2019, Research report, 2019-12)
   Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. På oppdrag for Fylkesmannen i Nordland fikk NIBIO ...
  • Skjøtselsplan for Bøvika og Mjeldskaret i Steigen kommune, Nordland. Oppfølging av naturtypene sanssynemark og naturbeitemark 

   Thorvaldsen, Pål (NIBIO Rapport;5(165) 2019, Research report, 2019-12)
   Naturtypen sanddynemark og seminaturlig eng med beitepreg (naturbeitemark) er begge sårbare (VU) ifølge Norsk rødliste for naturtyper. Sanddynemark fikk i 2011 utarbeidet et eget faggrunnlag som en del av forarbeidet til ...
  • Skjøtselsplan for Håjen i Ørtfjellet i Rana kommune, Nordland fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype 

   Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål (NIBIO Rapport;4(148) 2018, Research report, 2018-12)
   Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. På oppdrag for Fylkesmannen i Nordland, ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei - Dolsøya og Vågøya, Herøy kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei på Dolsøya og Vågøya, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia i området. Beskrivelsen baserer seg på kartlegging av naturtyper og vegetasjon knyttet til kystlyngheia som ble gjennomført ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei i Bjørsvika i Osen kommune, Trøndelag. 

   Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri (NIBIO rapport;6(144) 2020, Research report, 2020-11)
   Skjøtselsplanen gir faglige anbefalinger for restaurering og skjøtsel av naturtypen av den sterkt trua naturtypen kystlynghei i Bjørsvika på Hopen i Osen kommune. Den baserer seg på feltbefaring og intervjuer og er utviklet ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei på Herøya, Hitra kommune, Trøndelag. 

   Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri (NIBIO-rapport;6(145) 2020, Research report, 2020-12)
   Skjøtselsplanen gir faglige anbefalinger for restaurering og skjøtsel av naturtypen av den sterkt trua naturtypen kystlynghei på Herøya i Hitra kommune. Den baserer seg på feltbefaring og intervjuer og er utviklet i samarbeid ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei på Tarva i Bjugn kommune 

   Thorvaldsen, Pål (Bioforsk rapport;6(134) 2011, Research report, 2011-11-15)
   I forbindelse med at øygruppen Tarva ble oppnevnt til Utvalgt kulturlandskap er det utarbeidet en plan for skjøtsel av kystlynghei på øygruppen. Landbruk og miljøavdelinga hos Fylkesmannen i Sørtrøndelag har vært oppdragsgiver.
  • Skjøtselsplan for kystlynghei på Valsøya i Ørland kommune, Trøndelag. 

   Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri (NIBIO rapport;6(146) 2020, Research report, 2020-11)
   Skjøtselsplanen gir faglige anbefalinger for restaurering og skjøtsel av naturtypen av den sterkt trua naturtypen kystlynghei på Valsøya i Ørland kommune. Den baserer seg på feltbefaring og intervjuer og er utviklet i ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei. Gantøya og Gløsøya, Herøy kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei på Gantøya og Glasøya, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia i området. Beskrivelsen baserer seg på kartlegging av naturtyper og vegetasjon knyttet til kystlyngheia som ble ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei. Lyngøya, Herøy kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei på Lyngøya, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia i området. Beskrivelsen baserer seg på kartlegging av naturtyper og vegetasjon knyttet til kystlyngheia som ble gjennomført i ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei. Store Buøya, Alstahaug kommune, Nordland 

   Bär, Annette; Dyrhaug, Marit; Carlsen, Thomas; Thorvaldsen, Pål (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei på Store Buøya, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutforminger baserer seg på naturtypekartlegging fra 2013. Skjøtselsplanen anbefaler ...
  • Skjøtselsplan for Torsøya kystlynghei, Vega kommune, Nordland fylke 

   Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette (NIBIO rapport;7(184) 2021, Research report, 2021-11)
   Skjøtselsplanen gir faglige anbefalinger for restaurering og skjøtsel av den sterkt trua naturtypen kystlynghei på Torsøya i Vega kommune, basert på en samlet vurdering av lokalitetens økologiske tilstand og verdi. Grunnlaget ...
  • Skjøtselsplan for Utsetøya kystlynghei, Hitra kommune, Trøndelag Fylke 

   Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål (NIBIO rapport;7(185) 2021, Research report, 2021-11)
   Skjøtselsplanen gir faglige anbefalinger for restaurering og skjøtsel av den sterkt trua naturtypen kystlynghei på Utsetøya i Hitra kommune basert på en samlet vurdering av lokalitetens økologiske tilstand og verdi. ...
  • Skjøtselsplan for Vågsøya, kystlynghei, Ørlandet kommune, Trøndelag fylke 

   Thorvaldsen, Pål; Vesterbukt, Per; Velle, Liv Guri (NIBIO-rapport;7(186) 2021, Research report, 2021-11)
   Skjøtselsplanen gir faglige anbefalinger for restaurering og skjøtsel av den sterkt trua naturtypen kystlynghei på Vågsøya i Ørlandet kommune basert på en samlet vurdering av lokalitetens økologiske tilstand og verdi. ...
  • Tilpasning av skjøtsel i kystlynghei ved forekomst av hubro - høstsviing, forlengede brannrotasjoner og beiting. 

   Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Pearson, Martin; Carlsen, Thomas (NIBIO Rapport;3(64) 2017, Research report, 2017-04-04)
   Kystlyngheiene er en flere tusen år gammel naturtype, som er svært karakteristisk og gjenkjennes som et åpent landskap dominert av røsslyng Naturtypen finnes i de ytterste kyststrøk, i et vintermildt og fuktig klima. I ...