Now showing items 21-37 of 37

  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Møre og Romsdal. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;01/2006, Research report, 2006-10-10)
   Takseringen av Møre og Romsdal i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og det femte omdrevet i ...
  • Statistikk over skogforhold og- ressurser i Nord-Trøndelag. Landsskogtakseringen 2012–2016 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;3(57) 2017, Research report, 2017-04-07)
   Takseringen av Nord-Trøndelag i perioden 2012-2016 inngår som et ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringene i Nord-Trøndelag er basert på 1876 permanente prøveflater som er lagt ut over fylket ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Nord-Trøndelag - Landsskogtakseringen 1995-1999 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune; Aalde, Harald (NIJOS Ressursoversikt;6/01, Research report, 2002-01-03)
   Takseringen av Nord-Trøndelag i perioden 1995-1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 3.110 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Oppland. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;04/2006, Research report, 2006-11-01)
   Takseringen av Oppland i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den syvende takseringen av ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Oppland. Landsskogtakseringen 2010-2014 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;1(48) 2015, Research report, 2015)
   Takseringen av Oppland i perioden 2010-2014 inngår som et ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2010-2014 ble Landsskogtakseringens 10. omdrev på landsbasis utført. Registreringene i Oppland ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Sør-Trøndelag. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;02/2006, Research report, 2006-11-01)
   Takseringen av Sør-Trøndelag i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den sjette takseringen ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Telemark. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;05/2006, Research report, 2006-11-15)
   Takseringen av Telemark i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den femte takseringen av ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Vest-Agder - Landsskogtakseringen 1995-1999 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIJOS Ressursoversikt;2/01, Research report, 2001-06-25)
   Takseringen av Vest-Agder i perioden 1995-1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 2.087 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket i ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Vestfold, Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;03/06, Research report, 2006-11-01)
   Takseringen av Vestfold i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den sjette takseringen av ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Østfold - Landsskogtakseringen 1995 - 1999 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIJOS Ressursoversikt;1/01, Research report, 2001-03-05)
   Takseringen av Østfold i perioden 1995 til 1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 2.324 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket i ...
  • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Hordaland. Landsskogtakseringen 2005-2009 

   Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2013, Research report, 2013)
   Skogarealet i Hordaland er dekket av 43 % lauvtredominert skog, hvorav 21 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 18 %, mens 37 % er furudominert skog og 2 % er hogstklasse 1 med ...
  • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Nordland. Landsskogtakseringen 2005-2009 

   Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Tomter, Stein Michael; Viken, Knut Ole; Astrup, Rasmus Andreas (Ressursoversikt fra Skog og landskap;01/2011, Research report, 2011)
   Skogarealet i Nordland er dekket av 62 % lauvtredominert skog, hvorav 46 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 29 %, mens 8 % er furudominert skog og 2 % er hogstklasse 1 med uspesifisert ...
  • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Rogaland. Landsskogtakseringen 2005-2009 

   Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2013, Research report, 2013)
   Skogarealet i Rogaland er dekket av 46 % lauvtredominert skog, hvorav 30 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 16 %, mens 35 % er furudominert skog og 3 % er hogstklasse 1 med uspesifisert ...
  • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Sogn og Fjordane. Landsskogtakseringen 2005-2009 

   Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;04/2012, Research report, 2012)
   Skogarealet i Sogn og Fjordane omfatter 53 % lauvtredominert skog, hvorav 46 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 14 %, mens 31 % er furudominert skog og 2 % er hogstklasse 1 med ...
  • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Troms. Landsskogtakseringen 2005-2009 

   Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2012, Research report, 2012)
   Skogarealet i Troms omfatter 88 % lauvtredominert skog, der 77 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 4 %, mens 6 % er furudominert skog. Ca 2 % er hogstklasse 1 med uspesifisert treslag. ...
  • Tilgang på hogstmoden skog fram mot 2045 

   Granhus, Aksel; Von Lüpke, Nikolas; Eriksen, Rune; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas (Ressursoversikt fra Skog og landskap;, Research report, 2014)
   Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over skogressursene som grunnlag for vurdering av avvirkningsmulighetene, med hensyntaken til miljø og driftskostnader, i de neste 30 år. I rapporten gis en oversikt over ...
  • Towards harmonized assessment of European forest availability for wood supply in Europe 

   Alberdi, Iciar; Michalak, Roman; Fischer, Christoph; Gasparini, Patrizia; Brändli, Urs-Beat; Tomter, Stein Michael; Kuliesis, Andrius; Snorrason, Arnor; Redmond, John; Hernández, Laura; Lanz, Adrian; Vidondo, Beatriz; Stoyanov, Nickola; Stoyanova, Maria; Vestman, Martin; Barreiro, Susana; Marin, Gheorghe; Cañellas, Isabel; Vidal, Claude (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The supply of wood in Europe on a sustainable basis is highly relevant for forestry and related policies, particularly in relation to (i) analysing global change mitigation strategies and carbon accounting (ii) establishing ...