Now showing items 21-40 of 43

  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Hedmark. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;07/2006, Research report, 2006-11-01)
   Takseringen av Hedmark i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den 8 takseringen av Hedmark ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Hedmark. Landsskogtakseringen 2010-2014 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;1(47) 2015, Research report, 2015)
   Takseringen av Hedmark i perioden 2010-2014 inngår som et ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2010-2014 ble Landsskogtakseringens 10. omdrev på landsbasis utført. Registreringene i Hedmark ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Møre og Romsdal. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;01/2006, Research report, 2006-10-10)
   Takseringen av Møre og Romsdal i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og det femte omdrevet i ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Nord-Trøndelag - Landsskogtakseringen 1995-1999 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune; Aalde, Harald (NIJOS Ressursoversikt;6/01, Research report, 2002-01-03)
   Takseringen av Nord-Trøndelag i perioden 1995-1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 3.110 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Oppland. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;04/2006, Research report, 2006-11-01)
   Takseringen av Oppland i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den syvende takseringen av ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Oppland. Landsskogtakseringen 2010-2014 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;1(48) 2015, Research report, 2015)
   Takseringen av Oppland i perioden 2010-2014 inngår som et ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2010-2014 ble Landsskogtakseringens 10. omdrev på landsbasis utført. Registreringene i Oppland ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Sør-Trøndelag. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;02/2006, Research report, 2006-11-01)
   Takseringen av Sør-Trøndelag i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den sjette takseringen ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Telemark. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;05/2006, Research report, 2006-11-15)
   Takseringen av Telemark i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den femte takseringen av ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Vest-Agder - Landsskogtakseringen 1995-1999 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIJOS Ressursoversikt;2/01, Research report, 2001-06-25)
   Takseringen av Vest-Agder i perioden 1995-1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 2.087 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket i ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Vestfold, Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;03/06, Research report, 2006-11-01)
   Takseringen av Vestfold i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den sjette takseringen av ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Østfold - Landsskogtakseringen 1995 - 1999 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIJOS Ressursoversikt;1/01, Research report, 2001-03-05)
   Takseringen av Østfold i perioden 1995 til 1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 2.324 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket i ...
  • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Hordaland. Landsskogtakseringen 2005-2009 

   Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2013, Research report, 2013)
   Skogarealet i Hordaland er dekket av 43 % lauvtredominert skog, hvorav 21 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 18 %, mens 37 % er furudominert skog og 2 % er hogstklasse 1 med ...
  • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Nordland. Landsskogtakseringen 2005-2009 

   Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Tomter, Stein Michael; Viken, Knut Ole; Astrup, Rasmus Andreas (Ressursoversikt fra Skog og landskap;01/2011, Research report, 2011)
   Skogarealet i Nordland er dekket av 62 % lauvtredominert skog, hvorav 46 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 29 %, mens 8 % er furudominert skog og 2 % er hogstklasse 1 med uspesifisert ...
  • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Rogaland. Landsskogtakseringen 2005-2009 

   Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2013, Research report, 2013)
   Skogarealet i Rogaland er dekket av 46 % lauvtredominert skog, hvorav 30 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 16 %, mens 35 % er furudominert skog og 3 % er hogstklasse 1 med uspesifisert ...
  • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Sogn og Fjordane. Landsskogtakseringen 2005-2009 

   Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;04/2012, Research report, 2012)
   Skogarealet i Sogn og Fjordane omfatter 53 % lauvtredominert skog, hvorav 46 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 14 %, mens 31 % er furudominert skog og 2 % er hogstklasse 1 med ...
  • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Troms. Landsskogtakseringen 2005-2009 

   Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2012, Research report, 2012)
   Skogarealet i Troms omfatter 88 % lauvtredominert skog, der 77 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 4 %, mens 6 % er furudominert skog. Ca 2 % er hogstklasse 1 med uspesifisert treslag. ...
  • Statistikk over skogforhold og- ressurser i Nord-Trøndelag. Landsskogtakseringen 2012–2016 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;3(57) 2017, Research report, 2017-04-07)
   Takseringen av Nord-Trøndelag i perioden 2012-2016 inngår som et ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringene i Nord-Trøndelag er basert på 1876 permanente prøveflater som er lagt ut over fylket ...
  • Tilgang på hogstmoden skog fram mot 2045 

   Granhus, Aksel; Von Lüpke, Nikolas; Eriksen, Rune; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas (Ressursoversikt fra Skog og landskap;, Research report, 2014)
   Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over skogressursene som grunnlag for vurdering av avvirkningsmulighetene, med hensyntaken til miljø og driftskostnader, i de neste 30 år. I rapporten gis en oversikt over ...
  • Towards harmonized assessment of European forest availability for wood supply in Europe 

   Alberdi, Iciar; Michalak, Roman; Fischer, Christoph; Gasparini, Patrizia; Brändli, Urs-Beat; Tomter, Stein Michael; Kuliesis, Andrius; Snorrason, Arnor; Redmond, John; Hernández, Laura; Lanz, Adrian; Vidondo, Beatriz; Stoyanov, Nickola; Stoyanova, Maria; Vestman, Martin; Barreiro, Susana; Marin, Gheorghe; Cañellas, Isabel; Vidal, Claude (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The supply of wood in Europe on a sustainable basis is highly relevant for forestry and related policies, particularly in relation to (i) analysing global change mitigation strategies and carbon accounting (ii) establishing ...
  • Treslagsfordeling 

   Tomter, Stein Michael (Others, 2014)
   Stående volum av skogen i Norge, med bark, er på over én milliard kubikkmeter. De dominerende treslagene, gran, furu og dunbjørk, utgjør over 90 prosent av dette. Areal med forekomst av kun ett treslag utgjør den største ...