• FJELLFRØ: Oppformering av stedegent frø til restaurering i fjellet. Rapport fra fjerde prosjektår 2010. 

   Aamlid, Trygve; Haugen, Trond Magnus; Kise, Stein; Steensohn, Anne; Tørresen, Kirsten (Bioforsk rapport;6(44) 2011, Research report, 2011-03-17)
   Frøavl av stedegne planter til restaurering etter inngrep i fjellet kan bli en viktig nisjeproduksjon for norske frøavlere. Mål med prosjekt FJELLFRØ er (1) å samle inn mormateriale, (2) å oppformere dette materialet, (3) ...
  • FJELLFRØ: Oppformering av stedegent frø til restaurering i fjellet. Rapport fra første forsøksår 2007 

   Aamlid, Trygve; Tørresen, Kirsten; Kise, Stein; Steensohn, Anne; Susort, Åge; Saur, Joralv (Bioforsk rapport;3(64) 2008, Research report, 2008-04-04)
   Frøavl av stedegne planter til restaurering etter inngrep i fjellet kan bli en viktig nisjeproduksjon for norske frøavlere. Målet med prosjektet FJELLFRØ (2007-2010) er (1) å samle inn mormateriale, (2) å oppformere og ...
  • FJELLFRØ: Oppformering av stedegent frø til restaurering i fjellet. Rapport fra tredje prosjektår 2009 

   Aamlid, Trygve; Kise, Stein; Steensohn, Anne; Tørresen, Kirsten (Bioforsk rapport;5(69) 2010, Research report, 2010-04-07)
   Frøavl av stedegne planter til restaurering etter inngrep i fjellet kan bli en viktig nisjeproduksjon for norske frøavlere. Målet med prosjekt FJELLFRØ (2007-2010) er (1) å samle inn mormateriale, (2) å oppformere og utføre ...
  • Forprosjekt struvitt – undersøkelse av gjødselverdien i struvitt fra HIAS IKS 

   Hesselsøe, Karin Juul; Øgaard, Anne Falk; Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond (NIBIO Rapport;6(32) 2020, Research report, 2020-03)
   Gjødselverdi av struvitt fra HIAS IKS ble i potteforsøk sammenlignet med vanlig handelsgjødsel-P (Opti-P), samt et kontrolledd uten tilførsel av P. Til forsøket ble anvendt krykvein, flerårig raigras, rødsvingel og bygg. ...
  • Fotballbaner - naturgress og kunstgress. Aktuelle problemstillinger og fremtidige forskningsoppgaver 

   Kvalbein, Agnar; Aamlid, Trygve (Bioforsk FOKUS;3(4) 2008, Research report, 2008)
   Denne utredningen er et resultat av midler stilt til disposisjon for Bioforsk fra Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond for kalenderåret 2007. Midlene har gitt Bioforsk muligheter til å gå i dialog med dem som bygger ...
  • FRØ i SØR: Utvikling og kompetanse-bygging i engfrøavlen i Aust-Agder. Rapport fra fjerde prosjektår 2015 / Sluttrapport 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T.; Gissinger, Astrid (Research report, 2016)
   Rapporten viser aktivitet og faglige resultater i prosjektet ‘FRØ i SØR’ i 2015
  • FRØ i SØR: Utvikling og kompetansebygging i engfrøavlen i Aust-Agder. Rapport fra andre prosjektår 2013 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T.; Gissinger, Astrid (Bioforsk rapport;9(87) 2014, Research report, 2014)
   Rapporten viser status for prosjektet ‘FRØ i SØR’ ved årsskiftet 2013/2014.
  • FRØ i SØR: Utvikling og kompetansebygging i engfrøavlen i Aust-Agder. Rapport fra tredje prosjektår 2014. 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T.; Gissinger, Astrid (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
  • Frøavl av bladfaks 

   Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Bladfaks er et varig og tørkesterkt fôrgras med kraftig utløperdanning. Viktige artskjennetegn er blad som er rullet i knoppleie, bladslire som er tynt behåret og lukket nesten helt opp til kragen, og et karakteristisk ...
  • Frøavl av blåklokke 

   Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(13) 2020, Journal article, 2020-04)
   Blåklokke (Campanula rotundifolia L.) hører til klokkefamilien (Campanulaceae) og vokser i ugjødsla slåtte- og beitemark, tørrbakker, veikanter, på berg og i lysåpen, beita skog på tørr og nitrogenfattig jord over hele ...
  • Frøavl av enghumleblom 

   Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(22) 2020, Journal article, 2020-12)
   Enghumleblom (Geum rivale) er en flerårig, 25–40 cm høy urt i rosefamilien (Rosaceae). Plantene har opprette, hårete stengler med oppdelte blad, finnete ved basis og trekobla lenger oppe. Blomstene er nedoverbøyde eller ...
  • Frøavl av engknoppurt, fagerknoppurt og svartknoppurt 

   Aamlid, Trygve; Hetland, Ove; Sundsdal, Kristine; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(21) 2020, Journal article, 2020-04)
   Engknoppurt (Centaurea jacea, bilde 1), fagerknoppurt (Centaurea scabiosa), og svartknoppurt (Centaurea nigra) er flerårige urter i kurvplantefamilien (Asteraceae). Blomstene kan forveksles med blomstene til ulike tistelarter, ...
  • Frøavl av engkvein 

   Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2016-05)
   Engkvein (Agrostis capillaris L.; tidligere også benevnt Agrostis tenuis Sibth.) er en nøysom grasart med svak utløperdanning, rulla bladslire og lyse, jamt avsmalende blad med tydelige karstrenger. I eng og beite kommer ...
  • Frøavl av engrapp 

   Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017)
   Engrapp (Poa pratensis L.) er et flerårig, vintersterkt bladgras med god gjenvekstevne. Arten har underjordiske stengelutløpere (rhizomer) og danner dermed en tett og slitesterk grasbunn. Av denne grunn er engrapp en viktig ...
  • Frøavl av firkantperikum og prikkperikum 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (Journal article, 2020-04)
   Firkantperikum (Hypericum maculatum) og prikkperikum (Hypericum perforatum) er flerårige urter i perikumfamilien (Hypericaceae). De to artene er ganske like - begge blir 20-80 cm høye og har eggrunde blad og sterkt gule ...
  • Frøavl av flerårig raigras 

   Havstad, Lars T.; Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Både til fôrproduksjon og i plen er flerårig (engelsk) raigras (Lolium perenne) den mest brukte grasarten i Europa. Rask etablering, store tørrstoffavlinger, gode gjenvekstevne og fremragende forkvalitet er viktige årsaker ...
  • Frøavl av hanekam 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-POP;6(14) 2020, Journal article, 2020-04)
   Hanekam (Lychnis flos-cuculi) hører til nellikfamilien (Caryophyllaceae). Arten er flerårig og sprer seg med jordstengler. Den vokser langs kysten fra svenskegrensa til Vesterålen og i låglandet innafor, samt på spredte ...
  • Frøavl av kvitkløver 

   Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Kvitkløver (Trifolium repens L.) er en næringsrik og smakfull engbelgvekst. I vill tilstand er arten utbredt over hele Europa, men den gjør mest av seg i nedbørrike og kystnære områder. Innafor kvitkløver er det stor ...
  • Frøavl av prestekrage 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(20) 2020, Journal article, 2020-04)
   Prestekrage (Leucanthemum vulgare, bilde 1) hører til kurvplantefamilien (Asteraceae) og finnes over hele Norge med unntak av de høyeste fjellområdene og deler av Finnmark (figur 1). På Vestlandet var den ikke en del av ...
  • Frøavl av rundbelg 

   Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(23) 2020, Journal article, 2020-12)
   Rundbelg (også kalt ‘rundskolm’, Anthyllis vulneraria) er en flerårig, inntil 30 cm høy urt i erteblomstfamilien (Fabaceae). Arten har følgende morfologiske kjennetegn