• Økologisk frøavl av rødkløver 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-04)
   Rødkløver en den viktigste engbelgveksten i Norge. På grunn av stor evne til nitrogenfiksering, høyt protein- og mineralinnhold og gunstig virkning på jordstrukturen inngår arten i alle engfrøblandinger for økologisk ...
  • Økologisk frøavl av timotei 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Både ved økologisk og konvensjonell dyrking er timotei den viktigste grasarten i Norge. Regelverket for økologisk landbruk krever at det skal brukes økologisk dyrka såvare så sant dette kan skaffes. Timoteisortene som ...