Now showing items 7720-7739 of 7914

  • Ærespris til direktørene Leif Kr. Koxvold og Odd Melvold 

   Lie, Ole (Journal article, 1970-08)
  • Ærespræmie 

   Thaulow, J. G. (Journal article, 1914-08)
  • Ødelegging av fruktbar jord ved nedbygging i Asker 

   Låg, J.; Tveitnes, Aksel (Journal article, 1985)
  • Økende avstand mellom aktive bruk i Nord 

   Puschmann, Oskar; Krøgli, Svein Olav; Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;07/2011, Others, 2011)
   Den omfattende nedleggingen av jordbruket i deler av Nord-Norge medfører at avstanden mellom gjenværende aktive bruk øker. Konsekvensen, særlig for landsdelens mange grisgrendte områder, er at stadig flere nedlagte bruk ...
  • Øket anvendelse av torvstrø i fjøs, stald og svinehus 

   Thaulow, J. G. (Journal article, 1915-12)
  • Økologiplan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon 

   Refsgaard, Karen; Rogneby, Thor Johannes; Staven, Kjell; Ebbesvik, Martha; Rogstad, Berit; Knutsen, Heidi (NILF Rapport;2004-4, Research report, 2004-05)
  • Økologisk areal i Nordland fylke – hvorfor så store forskjeller mellom kommunene? 

   Sturite, Ievina (Bioforsk rapport;4(28) 2009, Research report, 2009-03-09)
   Omlagt areal i 2008 (inkludert areal i karens) varierte fra 0 % til 24 % mellom de ulike kommunene i Nordland fylke. Derfor ble det undersøkt hvilke faktorer som ligger bak og som kan bidra til å forklare disse ulikhetene. ...
  • Økologisk avlingsregulering i eple og plomme under blomstringa med bakepulver 

   Meland, Mekjell (Bioforsk rapport;9(55) 2014, Research report, 2014-03-16)
  • Økologisk frukt og bær i Norge. Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? 

   Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2012-15, Research report, 2012-06)
   Dette notatet gir en oversikt over produksjonen av økologisk frukt og bær i Norge i 2010. Notatet er basert på en spørreundersøkelse som ble sendt alle Debio-godkjente frukt- og bærprodusenter høsten 2011, samt tallmateriale ...
  • Økologisk frøavl av engsvingel 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-04)
   Både ved økologisk og konvensjonell dyrking er engsvingel, nest etter timotei, det viktigste fôrgraset i Norge. I 2016 ble det godkjent rundt 43 tonn økologisk engsvingelfrø. Regelverket for økologisk landbruk krever at ...
  • Økologisk frøavl av rødkløver 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-04)
   Rødkløver en den viktigste engbelgveksten i Norge. På grunn av stor evne til nitrogenfiksering, høyt protein- og mineralinnhold og gunstig virkning på jordstrukturen inngår arten i alle engfrøblandinger for økologisk ...
  • Økologisk frøavl av timotei 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Både ved økologisk og konvensjonell dyrking er timotei den viktigste grasarten i Norge. Regelverket for økologisk landbruk krever at det skal brukes økologisk dyrka såvare så sant dette kan skaffes. Timoteisortene som ...
  • Økologisk geitehald – Fôring for god mjølkekvalitet 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(18) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk landbruk er det eit ønske med moderat innkjøp av kraftfôr og fokus på grovfôrkvalitet og beite. I tillegg til miljøomsyn er innkjøp av økologisk kraftfôr også ofte dyrt. I dette temaarket visar vi korleis ein ...
  • Økologisk geitehald – God mjølk hos Eli og Nils Einar Kjøsnes 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(19) 2007, Research report, 2007)
   Ei utfordring i økologisk geiteproduksjon er å halde kraftfôrnivået nede med samtidig god mjølkekvalitet. Eli og Nils Einar Kjøsnes har levert 100 % Elitemjølk i fleire år og har ingen merknader for smaksfeil i mjølka. ...
  • Økologisk geitehald – God mjølk hos Johannes og Jorun Kjøsnes 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(20) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk geiteproduksjon kan det være ei utfordring å produsere mjølk av god kvalitet når ein samtidig ønsker moderat kraftfôrnivå. Johannes og Jorun Kjøsnes har levert 100 % Elitemjølk i fleire år og har ingen merknader ...
  • Økologisk geitehald – oppfylling av krav til areal og fast liggeareal 

   Nilssen, Heidi; Henriksen, Britt (Bioforsk TEMA;2(36) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk geitehald er det krav om fast liggeareal og minst 1,5 m2 areal per geit og 0,35 m2 per kje. Oppføring av liggehyller til geit kan være med på å imøtekomme desse krava.
  • Økologisk gulrot – sprø vitaminbombe! 

   Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(7) 2007, Research report, 2007)
   Økologiske gulrøtter dyrkes uten lettløselig kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler. De gjødsles med kompost, husdyrgjødsel og grønngjødsel. Forebyggende tiltak og fiberduk over plantene brukes for å unngå skade ...
  • Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi 

   McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet. Landbruksdirektoratet melder at det er økende omsetning av økologiske grønnsaker og at det i store deler av året ikke er nok tilgang på norske, ...
  • Økologisk hagebruk i Stjernehagen ved Bioforsk Økologisk 

   Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk TEMA;8(7) 2013, Research report, 2013)
   Stjernehagen på Tingvoll gard har gjennom flere årtier vært demonstrasjonshage for økologiske prinsipper og metoder. I tillegg til å være demonstrasjonshage tjener hagen til å bevare sjeldne vekster og trekker på denne ...
  • Økologisk i Dønna. Dønna som foregangskommune for et grønt mattilbud på Helgeland 

   Høberg, Eva Narten (NIBIO Rapport;91/2016, Research report, 2016-07-20)