• Kunnskapsnotat PLANTEHELSE 

   Hermansen, Arne; Aamlid, Dan (NIBIO Rapport;5(147) 2019, Research report, 2019-11)
   Rapport om status innen plantehelseforskningen i Norge, 2012–2019
  • Overvåking av bjørkeskog på Kårstø, Tysvær, Rogaland 

   Aamlid, Dan; Røsberg, Ingvald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2007, Research report, 2007)
   Kronevurdering av trærne på observasjonsflatene i 2006 viste at tilstanden fortsatt var god og som forventet ut fra vekstforholdene, og bekrefter de foregående undersøkelser. Vi kan ikke se at variasjon og forskjeller fra ...
  • Overvåking av bjørkeskog på Kårstø, Tysvær, Rogaland 

   Aamlid, Dan; Røsberg, Ingvald (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/2008, Research report, 2008)
   Kronevurdering av trærne på observasjonsflatene i 2007 viste at tilstanden fortsatt var god og som forventet ut fra vekstforholdene, og bekrefter de foregående års undersøkelser. Vi kan ikke tilskrive variasjon og forskjeller ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2003 

   Aamlid, Dan; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro; Aas, Wenche (Rapport fra skogforskningen;12/04, Research report, 2004)
   Trekronene til gran og furu ble tettere mens bjørka holdt seg på samme nivå som i 2002. Flere furu- og bjørketrær hadde frisk grønn farge, mens flere grantrær hadde mer enn 10 % misfarging i krona sammenlignet med året ...
  • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2005 

   Aamlid, Dan; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;03/2006, Research report, 2006-12)
   I 2005 ble kronetettheten redusert med 1,1% for gran og 1,6% for furu landet sett under ett, og nedgangen var tydeligst i Agderfylkene og i Oppland. For bjørk økte derimot kronetettheten med 1,3% sammenliknet med året før. ...
  • Program for terrestrisk naturovervåking. Overvåking av jordvann - Årsrapport 1999 

   Røsberg, Ingvald; Aamlid, Dan (Rapport fra skogforskningen;12/00, Research report, 2000)
   I Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) ble det samlet inn jordvann fra humussjiktet, 5 cm, humusblandet mineraljord, 15 cm og mineraljord i 40 cm dybde på fire overvåkingsflater i 1999. Disse flatene ligger i Lund ...
  • Program for terrestrisk naturovervåking. Overvåking av jordvann. Sluttrapport 2000 

   Røsberg, Ingvald; Sjøbakk, Torill Eidhammer; Steinnes, Eiliv; Aamlid, Dan (Rapport fra skogforskningen;5/01, Research report, 2001)
   I Program for Terrestrisk Naturovervåking (TOV) ble det samlet inn jordvann fra humussjiktet (5 cm), humusblandet mineraljord (15 cm) og mineraljord i 40 cm dybde på fire overvåkingsflater i 2000. Disse flatene ligger i ...
  • Skogskader og skogovervåking i Norge. Årsrapport for Overvåkingsprogram for skogskader 1999 

   Aamlid, Dan; Solberg, Svein; Hylen, Gro; Tørseth, Kjetil (Rapport fra skogforskningen;13/00, Research report, 2000)
   Overvåkingsprogram for skogskader (OPS) har vært i drift siden 1986. Formålet har vært å overvåke skogtilstanden i forhold til luftforurensninger. Registreringer blir utført i to landsdekkende flatenett og et nett av ...
  • Skogskader og skogovervåking i Norge. Årsrapport for Overvåkingsprogram for skogskader 2000 

   Aamlid, Dan; Solberg, Svein; Hylen, Gro; Tørseth, Kjetil (Rapport fra skogforskningen;7/01, Research report, 2001)
  • Skogskader. Veiledning i overvåking av skogskader 

   Aamlid, Dan; Solheim, Halvor; Venn, Kåre (Others, 1991-06)