• Nasjonale systemer for å sikre trygg mat. En studie av 5 aktører i WTO 

      Huseby, Helle; Kvendseth, Chris Helen; Hagelia, Ayse M. Bulak (NILF Rapport;2001-6, Research report, 2001-03)
      Å sikre forbrukerne trygg mat på det nasjonale markedet har lenge vært en del av landbruks- og helsepolitikken i EU, USA, Canada, Australia og New Zealand. Det har vært tradisjon for at importerte produkter skal oppfylle ...