• 3D RADAR imagery for forest monitoring, for REDD-MRV 

   Solberg, Svein (NIBIO POP;2(29) 2016, Others, 2016-09)
   Interferometric RADAR imagery can play an important role in REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Interferometric RADAR acquires stereo imagery from which we derive height data. The RADAR ...
  • Alternative rice cropping systems tolerant to salinity under climate change in Vietnam 

   Ukjent forfatter (Others, 2015-04)
   Salinity caused by sea level rise is expected to adversely affect the sustainable development of local communities’ in the coastal areas of Vietnam by making productive lands unfit for rice cultivation. Rice is usually ...
  • Aluminium i skogsjord og verknader på trea 

   Eldhuset, Toril Drabløs; Nygaard, Per Holm; de Wit, Heleen (Glimt fra skogforskningen;6-2004, Others, 2004)
  • Annen næringsinntekt på norske gårdsbruk – liten, men viktig 

   Stornes, Ole Kristian (NIBIO POP;4(25) 2018, Others, 2018)
   Noen gårdbrukere driver næringsvirksomhet utenfor gårdsdrifta som ikke er basert på brukets jordbruksressurser. Lønnsomheten er jevnt over høyere i slik annen næringsvirksomhet enn i selve jordbruket.
  • Arealbarometer for Akershus fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-02, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Akershus fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Aust-Agder fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-09, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Aust-Agder fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Buskerud fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-06, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Buskerud fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Finnmark fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-20, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Finnmark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Hedmark fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-04, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Hedmark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Hordaland fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-12, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Hordaland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Møre og Romsdal fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-15, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Møre og Romsddal fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Nordland fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-18, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Nordland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Nord-Trøndelag fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-17, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Nord-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Oppland fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-05, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Oppland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Oslo fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-3, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Oslo fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Rogaland fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-11, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Rogaland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Sogn og Fjordane fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-14, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Sogn og Fjordane fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Sør-Trøndelag fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-16, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Sør-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Telemark fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-08, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Telemark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Troms fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-19, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Troms fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.