• Håndbok i registrering av livsmiljøer i Norge. Miljøregistrering i skog - biologisk mangfold 

   Baumann, Camilla; Gjerde, Ivar; Blom, Hans H.; Sætersdal, Magne; Ørnelund Nilsen, Jan-Erik; Løken, Beate; Ekanger, Ivar (Report, 2002)
   Håndboka består av heftene: Bakgrunn og prinsipper (Hefte 1) - Livsmiljøer i skog (Hefte 2) - Instruks for registrering 2001 (Hefte 3) - Veileder for rangering og utvelgelse 2002 (Hefte 4)
  • Skogen i Norge. Statistikk over skogforhold og skogressurser i Norge registrert i perioden 2005-2009 

   Granhus, Aksel; Hylen, Gro; Ørnelund Nilsen, Jan-Erik (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2012, Research report, 2012)
   Norsk institutt for skog og landskap utgir nå sjette utgave av ”Statistikk over skogforhold og –ressurser i Norge”. Landsskogtakseringen har et landsdekkende nett av permanente fl ater som registreres over en femårsperiode. ...
  • Tømmerressursene på kysten. Status, utvikling og kvantumsprognoser 

   Øyen, Bernt-Håvard; Hobbelstad, Kåre; Ørnelund Nilsen, Jan-Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/08, Report, 2008)
   Basert på nye og eldre data fra Landsskogtakseringen er virkeskvantum og tilvekstmassen på kysten beskrevet. På grunnlag av den historiske utviklingen og kvantumsprognoser er den forventede utvikling i tømmerressursene ...