• Bar av edelgranarter til dekorasjon og kransebinding 

   Skage, Jan-Ole; Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;05/11, Others, 2011)
   Langsiktige klippeforsøk ved Skog og landskap viser at både nobeledelgran og fageredelgran kan produsere mye dekorasjonsbar, mens fjelledelgran og nordmannsedelgran er svakere produsenter. Alle treslagene har imidlertid ...
  • Barkvalitet i nobeledelgran 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Rapport fra Skog og landskap;04/2012, Research report, 2012)
   For å få kunnskap om barkvalitet på nobeledelgran til pyntegrønt, har det vore etablert og følgd i alt 13 feltforsøk på Sør- og Vestlandet, frå 1982 og fram til i dag. Åtte felt er proveniensforsøk, og fem felt er avkomforsøk ...
  • Er gran frå nordlege strok og frå høgtliggjande skog eigna til juletredyrking i låglandet i Sør-Noreg? 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;02/2006, Research report, 2006-12)
   I denne rapporten er det vist og drøfta resultat frå ein serie proveniensforsøk med vanleg gran i Sør-Noreg. Formålet med undersøkinga var å prøve om granproveniensar frå Trøndelag og Nordland og høgt over havet på Austlandet ...
  • Fraseredelgran - nytt lovende juletre i Norge 

   Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;04/07, Others, 2007)
  • Hvorfor noen juletrær er grønne og andre blå 

   Østgård, Åge; Myking, Tor; Skage, Jan-Ole; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra skogforskningen;11-2003, Others, 2003)
   For dere som snart skal handle juletre kan det være interessant å studere fargevariasjonene hos trærne. Ulike arter innen slektene furu, gran og edelgran har store fargeforskjeller, fra helt blått og sølvaktig grått til ...
  • Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Rapport fra skogforskningen, Research report, 2005)
   Denne rapporten gjev resultat frå to avkomforsøk med vanleg gran etter fri pollinering i frøplantasjar. Formålet med undersøkinga var å studere overleving, vekst og kvalitet for å gje grunnlag for utval av eigna materiale ...
  • Juletrekvalitetar i edelgran frå Europa, Asia og Nord-Amerika 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;2/10, Research report, 2010)
   Denne rapporten omtalar tre forsøksseriar med dei europeiske treslaga; vanleg edelgran, nordmannsedelgran, tyrkisk edelgran og trojansk edelgran, dei asiatiske treslaga; koreaedelgran, japanedelgran og mandsjuriaedelgran, ...
  • Juletrekvalitetar i eit utval av fjelltre frå Nord-Amerika og Aust-Asia 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;3/08, Research report, 2008-05)
   Denne rapporten omtalar ein forsøksserie med dei nordamerikanske treslaga blågran (Picea pungens Engelm.), engelmannsgran (Picea engelmannii Parry), fjelledelgran (Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.) og korkedelgran (Abies ...
  • Nobeledelgran - vakkert bar til pryd 

   Østgård, Åge; Skage, Jan-Ole; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra skogforskningen;11/05, Others, 2005)
  • Pyntebar av edelgran til juledekorasjoner og gravpynt 

   Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Glimt fra Skog og landskap;01/12, Others, 2012)
  • Pyntegrønt i edelgran. Klippemetodar og barproduksjon 

   Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Skage, Jan-Ole (Rapport fra Skog og landskap;06/2012, Research report, 2012)
   For å få meir kunnskap om barproduksjon på nobeledelgran og andre edelgraner til pyntegrønt, har det vore gjennomført i alt åtte feltforsøk på Vestlandet. I desse forsøka inngår artane nobeledelgran, nordmannsedelgran, ...
  • Utvikling av plantemateriale med fjelledelgran (Abies lasiocarpa) til produksjon av juletrær. Femte prosjektfase for perioden 2010-2011 

   Skage, Jan-Ole; Nyeggen, Hans; Østgård, Åge (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/2012, Research report, 2012)
   Norsk Juletre – rådgiving juletre og pyntegrønt har i samarbeid med Det norske Skogfrøverk på Hamar og Norsk institutt for skog og landskap i Fana deltatt i prosjektet «Utvikling av plantemateriale av fjelledelgran (Abies ...