• Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2013 

   Carlsen, Thomas; Aakerøy, Paul (Bioforsk rapport;9(13) 2014, Research report, 2014)
   I forbindelse med viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2013 ble i overkant av 100 øyer i de tre øyværene Fuglvær, Halmøyvær og Sørvær befart og kartlagt. Totalt ble det registrert 2377 fugler, reir og egg fordelt ...
  • Vurdering av brønnlokalisering for Hallangspollens Vel, Frogn kommune i Akershus 

   Kitterød, Nils-Otto; Aakerøy, Paul (Bioforsk rapport;4(74) 2009, Research report, 2009-05-12)
   Hallangspollens Vel driver et privat vannverk for hytteeiere i Frogn kommune i Akershus. Vannverket pumper vann fra 4 borebrønner i fjell. Det er ønske om å utvide vannkapasiteten med en ny borebrønn. I denne rapporten ...