• Omgraving av torvjord i Bleikvassli 

      Aandahl, Tor-Jørgen (Jordforsk rapport;21/01, Research report, 2001-01-22)
      Som en del av forskningsprogrammet "A vlingsstabilitet på grasmark i Nord-Norge" ble det i august 2000 gjennomført en undersøkelse av hvilke erfaringer gårdbrukere i Nordland har med dyrkingsmetoden omgraving av torvjord ...