• Binneområder i Sør-Varanger 

   Wartiainen, Ingvild; Andreassen, Rune; Tobiassen, Camilla; Aarnes, Siv; Randa, Rolf; Turtumøygard, Stein; Wikan, Steinar; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;4(189) 2009, Research report, 2009)
   Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune har en av de tetteste brunbjørnbestandene (Ursus arctos) i Norge, med jevnlig observasjoner av binner med avkom. Ved å kombinere feltobservasjoner og genetiske data fra perioden 2004-2008 ...
  • Female brown bears in Sør-Varanger, Norway: localities and mother-cub relationships analyzed by genetic methods 

   Kopatz, Alexander; Andreassen, Rune; Eiken, Hans Geir; Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Randa, Rolf; Wikan, Steinar; Hagen, Snorre (Bioforsk rapport;9(167) 2014, Research report, 2014-12-10)
   Knowledge on the number of female brown bears, especially reproducing females, is important for the wildlife management. One of the largest and densest populations of brown bears in Norway is located in Sør-Varanger, ...
  • Interlaboratory comparison of genetic profiles of brown bears from Sweden (Laboratoire d’Ecologie Alpine) and Norway (Bioforsk Svanhovd) 

   Aarnes, Siv; Bellemain, Eva; Eiken, Hans Geir; Wartiainen, Ingvild (Bioforsk rapport;4(133) 2009, Research report, 2009-11-04)
   Comparisons of individual DNA-profiles between different laboratories require that the data can be standardized. In this study, we compared DNA profiles of brown bears (Ursus arctos) from Sweden with DNA profiles of Norwegian ...
  • Monitoring of the Pasvik-Inari-Pechenga brown bear population in 2015 using hair-trapping 

   Aarnes, Siv; Kopatz, Alexander; Eiken, Hans Geir; Schregel, Julia; Aspholm, Paul Eric; Ollila, Tuomo; Makarova, Olga; Polikarpova, Natalia; Chizhov, Vladimir; Ogurtcov, Sergey; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;1(69), Research report, 2015)
   The trans-border brown bear population of Pasvik-Inari-Pechenga (Norway-Finland-Russia) has been monitored using genetic analyses of feces collection since 2005. In addition, in 2007 and 2011, hair traps were systematically ...
  • Påvisning av bjørn og andre rovdyr i reinbeitedistrikt Beahceveai/Pasvik 5A/5C 

   Aarnes, Siv; Kopatz, Alexander; Aspholm, Paul Eric; Schregel, Julia; Solem, Arnstein; Sotkajærvi, Tom; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre (Research report, 2015)
   Ved bruk av 10 hårfeller ble det påvist 5 ulike bjørn i kalvingslandet til reinbeitedistrikt 5A/5C fra 15 april til slutten av juni 2015. Det ble også observert individer og sportegn av jerv, gaupe og kongeørn i kalvingslandet. ...
  • Påvisning av brunbjørn i den nordlige delen av Pasvikdalen i 2016 ved bruk av hårfeller og DNA analyse 

   Kopatz, Alexander; Eiken, Hans Geir; Randa, Rolf; Sotkajærvi, Egon; Aspholm, Paul Eric; Fløystad, Ida; Schregel, Julia; Aarnes, Siv; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;2(160) 2016, Research report, 2017-01-05)
   Brunbjørn bestanden I Pasvikdalen I Sør Varanger I Finnmark har vært overvåket med feltinnsamling av ekskrementer og hår til DNA analyse siden 2005. I 2007, 2011 og 1015 ble hårfeller systematisk plassert i det trilaterale ...
  • Populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012: DNA-analyse av prøver samlet i Norge i 2011 

   Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Aarnes, Siv; Hagen, Snorre B.; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;7(57) 2012, Research report, 2012-03-28)
   I 2011 ble det for tredje år på rad gjennomført en landsdekkende prøveinnsamling for brunbjørn i det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Denne rapporten omhandler DNA-analysen av 1208 prøver (877 ekskrementprøver, ...
  • Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2013 

   Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Hansen, Berit; Spachmo, Bård; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;9(48) 2014, Research report, 2014)
   I 2013 ble det for femte år på rad samlet inn prøver med antatt opphav fra brunbjørn (Ursus arctos) gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i Norge. Av de 1222 prøvene som ble samlet inn i 2013 var 806 ...
  • Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2015 

   Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;2(56) 2016, Research report, 2016-04-15)
   Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt i Norge har i 2015 samlet inn prøver med antatt opphav fra brunbjørn (Ursus arctos) for syvende år på rad. Totalt ble det samlet inn 1 293 prøver i 2015 (860 ekskrementprøver, ...
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2009 

   Wartiainen, Ingvild; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bergsvåg, Mari; Aarnes, Siv; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;5(72) 2010, Research report, 2010)
   I 2009 ble det for femte år på rad samlet inn ekskrementer og hårprøver fra brunbjørn gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt. I tillegg ble det samlet inn vevsprøver fra døde bjørner. Innsamlingen i 2009 ...
  • Resultater fra bjørnehårfeller i reinbeitedistrikt Beahceveai/Pasvik 5A/5C i 2016 

   Aspholm, Paul Eric; Kopatz, Alexander; Sotkajærvi, Tom; Aarnes, Siv; Schregel, Julia; Tobiassen, Camilla; Fløystad, Ida; Solem, Arnstein; Ryeng, Terje; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;2(109) 2016, Research report, 2016-11-01)
   Med bruk av 12 hårfeller ble det identifisert to ulike bjørn i kalvingslandet til reinbeitedistrikt 5A/5C i perioden fra 21. april til slutten av juni 2016. Data fra e- bjeller (Findmysheep), som ble båret av 100 simler, ...
  • Testing hair sampling on power poles as a potential method for DNA identification and monitoring brown bears 

   Kopatz, Alexander; Aspholm, Paul Eric; Rudolph, Anja; Eiken, Hans Geir; Schregel, Julia; Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Hagen, Snorre (Bioforsk rapport;9(168) 2014, Research report, 2014-12-05)
   Genetic methods based on sampling of feces and hairs to study brown bears have become the method of choice for many wildlife researchers and managers. Feces and hairs are the most common sample material for DNA identification ...