• Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer 

   Abrahamsen, Unni (NIBIO Bok;2(1) 2016, Chapter, 2016)
  • Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 

   Abrahamsen, Unni (NIBIO Bok;3 (1) 2017, Chapter, 2017)
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Soppmidler 

   Stensvand, Arne; Eikemo, Håvard; Børve, Jorunn; Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Elen, Oleif; Herrero, Maria; Dobson, Andrew; Le, Vinh; Razzaghian, Jafar; Abrahamsen, Unni (Bioforsk rapport;7(175) 2012, Research report, 2012-12-21)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Christiansen, Agnethe; Abrahamsen, Unni; Aamlid, Trygve; Øverland, John Ingar (Bioforsk rapport;8(183) 2013, Research report, 2013-12-10)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2013. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Soppmidler 

   Brodal, Guro; Dobson, Andrew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria; Le, Vinh Hong; Razzaghian, Jafar; Stensvand, Arne; Abrahamsen, Unni; Børve, Jorunn (Bioforsk rapport;9(181) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Christiansen, Agnethe; Odenmarck, Sven R.; Abrahamsen, Unni; Øverland, John Ingar (Bioforsk rapport;9(180) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2015. Soppmidler 

   Eikemo, Håvard; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn; Nærstad, Ragnhild; Dobson, Andrew; Le, Vinh Hong; Ficke, Andrea; Aamot, Heidi; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingjerd Skow; Abrahamsen, Unni (Research report, 2015)
  • Biologisk veiledningsprøving 2016 Soppmidler 

   Strømeng, Gunn Mari; Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Petterson, Martin; Stensvand, Arne; Talgø, Venche (NIBIO Rapport;2(155) 2016, Research report, 2017-01-17)
  • Biologisk veiledningsprøving 2017. Sopp- og skadedyrmidler 

   Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Øverland, John Ingar (NIBIO RAPPORT;4(14) 2018, Research report, 2018-02-09)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i jordbær, bringebær, hvete, setteløk, gulrot og gran i skogplanteskoler. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot ...
  • Delt gjødsling til vårraps 

   Henriksen, Trond Maukon; Hoel, Bernt; Abrahamsen, Unni (NIBIO Bok;4(1) 2018, Chapter, 2018)
  • Dyrkingsteknikk i Mirakel vårhvete 

   Abrahamsen, Unni; Kristoffersen, Annbjørg (NIBIO Bok;4(1) 2018, Chapter, 2018)
  • Dyrkingsteknikk i Mirakel vårhvete 2018 

   Abrahamsen, Unni; Kristoffersen, Annbjørg (NIBIO Bok;, Chapter, 2019)
  • Effekt av soppsprøyting og vekstregulering i byggsorter på Østlandet og i Trøndelag 

   Henriksen, Trond Maukon; Åssveen, Mauritz; Abrahamsen, Unni (NIBIO Bok;4(1) 2018, Chapter, 2018)
  • Effektivitet av ulike midler mot bladflekksjukdommer i hvete 

   Ficke, Andrea; Abrahamsen, Unni (NIBIO Bok;7(1)2021, Chapter, 2021)
  • Etablering av våroljevekster 

   Abrahamsen, Unni; Waalen, Wendy; Strand, Einar; Henriksen, Trond Maukon; Brodal, Guro; Thöming, Gunda (Journal article, 2018-02)
   En rekke forhold har betydning for en vellykket etablering av oljevekster; jordart, jordarbeiding, frøkvalitet, sådybde, såmengde, tilgang til næring, temperatur og nedbør etter såing og angrep av skadedyr.
  • Forgrødevirkning av havre, oljevekster, erter og åkerbønne 1 

   Abrahamsen, Unni (NIBIO Bok;4(1) 2018, Chapter, 2018)
  • Gjødsling til vårraps 

   Henriksen, Trond Maukon; Kristoffersen, Annbjørg; Abrahamsen, Unni; Waalen, Wendy (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Gulrust i hvete 

   Abrahamsen, Unni; Ficke, Andrea; Brodal, Guro; Lillemo, Morten; Dieseth, Jon Arne; Kim, Margit Oami (NIBIO Bok;3 (1) 2017, Chapter, 2017)
  • Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? 

   Hofgaard, Ingerd; Brodal, Guro; Abrahamsen, Unni; Strand, Einar (Bioforsk TEMA;8(5) 2013, Research report, 2013)
   Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for ...
  • IPV-strategier mot gulrust i vårhvete 2018 

   Abrahamsen, Unni; Brodal, Guro; Ficke, Andrea (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)