• Avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka gras-raudkløvereng - samla analyse av eldre forsøksdata 

   Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Lunnan, Tor; Torp, Torfinn; Bakken, Anne Kjersti (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
   Det er behov for å vite kva ein kan vente seg av avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka eng til bruk i taktisk og strategisk planlegging av økologisk mjølkeprodukjson. Formålet med dette arbeidet var å utnytte ...
  • Effects of heifers and sheep grazing on herbage production on a previously abandoned grassland 

   Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen Andreas; Grøva, Lise; Lande, Unni Støbet (Grassland Science in Europe;21, Chapter, 2016)
   Large areas of cultivated grassland are annually abandoned and no longer used for production in Norway. Such areas will over time be encroached by shrubs and trees, which is regarded as undesirable. We assessed plant ...
  • Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk 

   Adler, Steffen Andreas; Randby, Åshild Taksdal (Grønn kunnskap e;9(115H) 2005, Research report, 2005)
   Effekten av tre ulike konserveringsmetoder for bygg på fôropptak og melkekvalitet i økologisk landbruk ble testet i et fôringsforsøk med cross over design med tre perioder á en uke. Kyrne ble tildelt 6,0 kg TS (førstekalvskyr ...
  • Fatty acid composition,fat-soluble vitamin concentrations and oxidative stability in bovine milk produced on two pastures with different botanical composition 

   Adler, Steffen Andreas; Dahl, Annette Veberg; Jensen, Søren Krogh; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj; Steinshamn, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2013-06)
   Previous research has shown that grazing pastures compared to feeding preserved forages has large impact on milk fatty acid (FA) composition, but differences between grazing red clover (Trifolium pratense L.) or white ...
  • In vitro pepsin digestibility and amino acid composition in soluble and residual fractions of hydrolyzed chicken feathers 

   Adler, Steffen Andreas; Slizyte, Rasa; Honkapää, Kaisu; Løes, Anne-Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Beta-keratin in poultry feathers is a structural protein that is resistant to degradation due to disulfide and hydrogen bonds. Feather meal can be a valuable feed compound if the digestibility can be increased. The objective ...
  • Krossensilering av korn 

   Frøseth, Randi Berland; Adler, Steffen Andreas; de Boer, Anne (NIBIO-pop;6(50) 2020, Journal article, 2020-12)
   Dyrking av korn til krossensilering kan gjere det mogleg å verte meir sjølvforsynt med kraftfôr for husdyrprodusentar som har god tilgang på areal. Haustetida er nokre veker før korn til fullmodning. Metoden er derfor også ...
  • Kunnskapsbehov i økologisk landbruk 

   Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Hykkerud, Anne Linn; Stubhaug, Erling; Milford, Anna Birgitte; Havstad, Lars T.; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO Rapport;3(118) 2017, Research report, 2017-11-06)
   Forbruket av økologisk mat har økt jevnt i Norge fra 2011 til 2016, mens det økologiske arealet har blitt redusert i samme periode. NIBIO som er en viktig leverandør for kunnskap om økologisk landbruk fikk i Statsbudsjettet ...
  • Utilisation of co-streams in the Norwegian food processing industry – A multiple case study 

   Adler, Steffen Andreas; Honkapää, Kaisu; Saarela, Maria; Slizyte, Rasa; Sterten, Hallgeir; Vikman, Minna; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Food losses occur throughout the entire food chain, from primary production via postharvest handling and storage, to food processing, distribution, retailing and consumption. Globally, food losses account for about one ...
  • Utnyttelse av utrangerte verpehøner til fôr 

   Adler, Steffen Andreas; Løes, Anne-Kristin (NIBIO RAPPORT;4(31) 2018, Research report, 2018-03-07)
   Utrangerte verpehøner utnyttes i dag i liten grad til mat eller fôr. Størsteparten av denne ressursen, som kunne vært en råvare for framstilling av ingredienser til fôr, blir destruert. Denne rapporten gjennomgår gjeldende ...
  • Yield and herbage quality from organic grass clover leys—a meta-analysis of Norwegian field trials 

   Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Lunnan, Tor; Torp, Torfinn; Bakken, Anne Kjersti (Journal article; Peer reviewed, 2016-12)
   A meta-analysis based on experiments in organically cultivated grasslands in Norway was conducted to quantify the effects of management factors on herbage yield and feed quality. A dataset was collected that included 496 ...
  • Økologisk mjølkeproduksjon uten kraftfôr 

   Adler, Steffen Andreas; Ebbesvik, Martha; Hansen, Sissel; Granås, Rune; Lindås, Anitra; Steinshamn, Håvard (NIBIO RAPPORT;4(41) 2018, Research report, 2018-03-21)
   Det er økende interesse hos forbrukere for mjølk og mjølkeprodukt som er produsert uten bruk av kraftfôr med bare beite og konservert gras i fôrrasjonen. Rørosmeieriet AS, som foredler økologisk produsert mjølk, er interessert ...