• Kartlegging av pærebrann, Erwinia amylovora, i importert plantemateriale av kjernefrukt 

   Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Skogen, Monica; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(47) 2017, Research report, 2017-06-09)
   Bakterien Erwinia amylovora kan gjøre stor skade på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Bakterien infiserer primært fruktblomstene, men kan også angripe nye blader og skudd. Sykdommen har hittil ikke blitt påvist i ...
  • Kartlegging av pærebrann, Erwinia amylovora, i norske frukthager. Sesong 2018 

   Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(32) 2019, Research report, 2019-02)
   Bakterien Erwinia amylovora kan gjøre stor skade på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Bakterien infiserer primært fruktblomstene, men kan også angripe nye blader og skudd. Sykdommen har hittil ikke blitt påvist i ...
  • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær 2013 

   Sletten, Arild; Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
  • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2015 

   Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;2(67) 2016, Research report, 2017-02-10)
   Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
  • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2016 

   Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(49) 2017, Research report, 2017-06-08)
   Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
  • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2017 

   Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-03-26)
   Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
  • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2018 

   Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(31) 2019, Research report, 2019-02)
   Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sykdommen har før denne ...
  • OK potet - Bakterier Overvåking og kartlegging av lys og mørk ringråte i norsk produksjon av mat- og industripotet 

   Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Wiig Hansen, Vilde (NIBIO rapport;6(38) 2020, Research report, 2020-04)
   Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus (Cms), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i landet i 1964. Den er også grunnen til at man ikke ...
  • OK potet - Bakterier Overvåking og kartlegging av lys og mørk ringråte i norsk produksjon av mat- og industripotet. Sesong 2020. 

   Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Hanssen, Vilde Wiig; Skomedal, Hanne (NIBIO-rapport;7(53) 2021, Research report, 2021-04)
   Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter sepedonicus (Cs), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i landet i 1964. Den er også grunnen til at man ikke kan eksportere poteter ...
  • OK potet - Bakterier. Overvåking og kartlegging av lys og mørk ringråte i norsk produksjon av mat- og industripotet. Sesong 2021 

   Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Hanssen, Vilde Wiig (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter sepedonicus (Cms), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i landet i 1964. Den er også grunnen til at man ikke kan eksportere poteter ...
  • Overvåking og kartlegging av lys ringråte i norsk matpotetproduksjon. Sesong 2013 

   Perminow, Juliana; Sletten, Arild; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus (Cms), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i 1964. Den er også grunnen til at man ikke kan ...
  • Overvåking og kartlegging av lys ringråte i norsk matpotetproduksjon. Sesong 2015 

   Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;2(68) 2016, Research report, 2017-02-10)
   Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus (Cms), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i 1964. Den er også grunnen til at man ikke kan ...
  • Overvåking- og kartleggingsprogram for skadegjørere i potet 2022. Lys og mørk ringråte 

   Rossmann, Simeon Lim; Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Alvin, Carl-Henrik Lensjø (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter sepedonicus (Cms, tidligere Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i landet i 1964. ...
  • Overvåkings- og kartleggingsprogram - Lys og mørk ringråte 2023 

   Umu, Özgün Candan Onarman; Rossmann, Simeon Lim; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Alvin, Carl-Henrik Lensjø (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Lys ringråte, forårsaket av bakterien Clavibacter sepedonicus (Cms, tidligere Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus), er en farlig bakteriesjukdom på potet. Kraftige angrep kan gi betydelig avlingsreduksjon. Lys ...
  • Overvåkning- og kartleggingsprogram for Xylella fastidiosa 2022 

   Rossmann, Simeon Lim; Perminow, Juliana; Toppe, Brita; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Alvin, Carl-Henrik Lensjø (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter. Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i Norge, men er ...
  • Rapport for OK program Xylella fastidiosa. Sesong 2017. 

   Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-03-26)
   Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter. Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i norge, men er ...
  • Rapport for OK program Xylella fastidiosa. Sesong 2018. 

   Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(29) 2019, Research report, 2019-02)
   Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter. Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i Norge, men er ...
  • Rapport for OK-program mørk ringråte i importpotet. Sesong 2016 

   Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(46) 2017, Research report, 2017-06-08)
   Mørk ringråte er en karantenesykdom på potet og angriper også andre planter i søtvierfamilien. Den er forårsaket av bakterien Ralstonia solanacearum. Angrep av mørk ringråte fører til at potetplantens ledningsvev blir ...
  • Rapport for OK-program Xanthomonas arboricola pv pruni. Sesong 2015 

   Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;2(66) 2016, Research report, 2017-02-10)
   Bakterien Xanthomonas arboricola pv. pruni kan gi stor skade i planter av Prunus slekten, især plomme. Bakterien har ikke vært påvist i Norge før denne kartleggingen ble gjennomført. Målsettingen var å dokumentere status ...
  • Rapport for OK-program Xanthomonas arboricola pv pruni. Sesong 2016 

   Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(48) 2017, Research report, 2017-06-08)
   Bakterien Xanthomonas arboricola pv. pruni kan gi stor skade i planter av Prunus slekten, især plomme. Bakterien har ikke vært påvist i Norge før man begynte med systematisk kartlegging. Målsettingen for programmet i 2016 ...