• Gode leveområder for pollinatorer i kulturlandskapet 

   Johansen, Line; Albertsen, Elena; Daugstad, Kristin; Henriksen, Marie Vestergaard; Grenne, Synnøve; Vesterbukt, Per (NIBIO-rapport;6(177) 2020, Research report, 2020-12)
   Tap av leveområder er den viktigste trusselen mot pollinatorer i dag. Det er derfor viktig å ivareta de gode leveområdene som finnes i kulturlandskapet. Målet med dette prosjektet er å gi kunnskap om hvilke areal i et ...
  • Gode leveområder for pollinatorer i kulturlandskapet 

   Bär, Annette; Henriksen, Marie Vestergaard; Albertsen, Elena; Johansen, Line (NIBIO-pop;8(11) 2022, Journal article, 2022-03)
   Det er en global nedgang i ville pollinatorer, og også i Norge er mange arter truet. Hovedårsaken til dette er store landskapsendringer som har ført til at viktige leveområder for pollinerende insekter har forsvunnet. Dette ...
  • Impacts of roads on bird species richness: A meta-analysis considering road types, habitats and feeding guilds 

   Kroeger, Svenja; Hanslin, Hans Martin; Lennartsson, Tommy; D'Amico, Marcello; Kollmann, Johannes; Fischer, Christina; Albertsen, Elena; Speed, James David Mervyn (Peer reviewed; Journal article, 2021-03-15)
   Roadsides can harbour remarkable biodiversity; thus, they are increasingly considered as habitats with potential for conservation value. To improve construction and management of roadside habitats with positive effects on ...
  • Modellering av utbredelse og gjengroing av kystlynghei i Norge 

   Solbu, Erik Blystad; Albertsen, Elena; Johansen, Line (NIBIO-rapport;6(168) 2020, Research report, 2020-12)
   Kystlynghei er en truet naturtype men det finnes ingen presise arealtall for verken utbredelse eller gjengroing av kystlynghei som fremdeles finnes. I dette prosjektet har vi derfor modellert utbredelse og gjengroing av ...
  • Quantitative assessment of observed versus predicted responses to selection 

   Pelabon, Christophe; Albertsen, Elena; Le Rouzic, Arnaud; Firmat, Cyril; Bolstad, Geir Hysing; Armbruster, W. Scott; Hansen, Thomas Fredrik (Peer reviewed; Journal article, 2021-06-17)
   Although artificial-selection experiments seem well suited to testing our ability to predict evolution, the correspondence between predicted and observed responses is often ambiguous due to the lack of uncertainty estimates. ...
  • Using ecological context to interpret spatiotemporal variation in natural selection 

   Albertsen, Elena; Opedal, Øystein Hjorthol; Bolstad, Geir Hysing; Pérez-Barrales, Rocío; Hansen, Thomas F; Pelabon, Christophe; Armbruster, William Scott (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-23)
   Spatiotemporal variation in natural selection is expected, but difficult to estimate. Pollinator‐mediated selection on floral traits provides a good system for understanding and linking variation in selection to differences ...
  • Utvikling av nasjonal arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO). Uttesting, ferdigstilling og utvalg av områder 

   Bär, Annette; Albertsen, Elena; Bele, Bolette; Daugstad, Kristin; Grenne, Synnøve; Jakobsson, Simon; Solbu, Erik Blystad; Thorvaldsen, Pål; Vesterbukt, Per; Wehn, Sølvi; Johansen, Line (NIBIO-rapport;7(7) 2021, Research report, 2021-01)
   Det er utviklet en metode for arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng i Norge (ASO). ASO er tilpasset Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) slik at den kan levere data som kan benyttes til å beregne økologisk ...