• Forslag til skjøtselsplan for heilskapleg kulturlandskap - Erdalen i Jostedalsbreen nasjonalpark, Vestland fylke 

   Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Thorvaldsen, Pål; Albertsen, Elena (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   Forslag til skjøtselsplan for det heilskaplege kulturlandskapet i Erdalen, Jostedalsbreen Nasjonalpark er utarbeidd på oppdrag frå Jostedalsbreen Nasjonalparkstyre. Denne rapporten inneheld både ein Generell Del (Bele mfl. ...
  • Forslag til skjøtselsplan for heilskapleg kulturlandskap - Sunndalen i Jostedalsbreen nasjonalpark, Vestland fylke 

   Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Thorvaldsen, Pål; Albertsen, Elena (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   Forslag til skjøtselsplan for det heilskaplege kulturlandskapet i Sunndalen og ved Sunndalssetra i Jostedalsbreen Nasjonalpark er utarbeidd på oppdrag frå Jostedalsbreen Nasjonalparkstyre i 2021-2022. Denne rapporten ...
  • Forslag til skjøtselsplan for heilskapleg kulturlandskap – Bødalen i Jostedalsbreen nasjonalpark, Vestland fylke 

   Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Thorvaldsen, Pål; Albertsen, Elena (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   Arbeidet med å utarbeide eit forslag til skjøtselsplan for det heilskaplege kulturlandskapet i Bødalen og ved Bødalssetra, Jostedalsbreen Nasjonalpark er gjennomført på oppdrag frå Jostedalsbreen Nasjonalparkstyre. Denne ...
  • Gode leveområder for pollinatorer i kulturlandskapet 

   Johansen, Line; Albertsen, Elena; Daugstad, Kristin; Henriksen, Marie Vestergaard; Grenne, Synnøve; Vesterbukt, Per (NIBIO-rapport;6(177) 2020, Research report, 2020-12)
   Tap av leveområder er den viktigste trusselen mot pollinatorer i dag. Det er derfor viktig å ivareta de gode leveområdene som finnes i kulturlandskapet. Målet med dette prosjektet er å gi kunnskap om hvilke areal i et ...
  • Gode leveområder for pollinatorer i kulturlandskapet 

   Bär, Annette; Henriksen, Marie Vestergaard; Albertsen, Elena; Johansen, Line (NIBIO-pop;8(11) 2022, Journal article, 2022-03)
   Det er en global nedgang i ville pollinatorer, og også i Norge er mange arter truet. Hovedårsaken til dette er store landskapsendringer som har ført til at viktige leveområder for pollinerende insekter har forsvunnet. Dette ...
  • Impacts of roads on bird species richness: A meta-analysis considering road types, habitats and feeding guilds 

   Kroeger, Svenja; Hanslin, Hans Martin; Lennartsson, Tommy; D'Amico, Marcello; Kollmann, Johannes; Fischer, Christina; Albertsen, Elena; Speed, James David Mervyn (Peer reviewed; Journal article, 2021-03-15)
   Roadsides can harbour remarkable biodiversity; thus, they are increasingly considered as habitats with potential for conservation value. To improve construction and management of roadside habitats with positive effects on ...
  • Ivaretagelse av ville pollinatorer og planter tilknyttet kulturlandskapet i byutviklingen. Oppsummering av forskningsprosjektet BE(E) DIVERSE 

   Johansen, Line; Albertsen, Elena; Bär, Annette; Hanslin, Hans Martin; Herfindal, Ivar; van der Veen, Bert; Henriksen, Marie Vestergaard; Vinge, Heidi; Wehn, Sølvi; Solbu, Erik (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Det er en global nedgang av ville pollinatorer, og hovedårsaken til dette er at leveområdene deres er under press og går tapt på grunn av urbanisering og andre arealendringer. I BE(E) DIVERSE prosjektet har vi derfor studert ...
  • Modellering av utbredelse og gjengroing av kystlynghei i Norge 

   Solbu, Erik Blystad; Albertsen, Elena; Johansen, Line (NIBIO-rapport;6(168) 2020, Research report, 2020-12)
   Kystlynghei er en truet naturtype men det finnes ingen presise arealtall for verken utbredelse eller gjengroing av kystlynghei som fremdeles finnes. I dette prosjektet har vi derfor modellert utbredelse og gjengroing av ...
  • Quantitative assessment of observed versus predicted responses to selection 

   Pelabon, Christophe; Albertsen, Elena; Le Rouzic, Arnaud; Firmat, Cyril; Bolstad, Geir Hysing; Armbruster, W. Scott; Hansen, Thomas Fredrik (Peer reviewed; Journal article, 2021-06-17)
   Although artificial-selection experiments seem well suited to testing our ability to predict evolution, the correspondence between predicted and observed responses is often ambiguous due to the lack of uncertainty estimates. ...
  • Using ecological context to interpret spatiotemporal variation in natural selection 

   Albertsen, Elena; Opedal, Øystein Hjorthol; Bolstad, Geir Hysing; Pérez-Barrales, Rocío; Hansen, Thomas F; Pelabon, Christophe; Armbruster, William Scott (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-23)
   Spatiotemporal variation in natural selection is expected, but difficult to estimate. Pollinator‐mediated selection on floral traits provides a good system for understanding and linking variation in selection to differences ...
  • Utvikling av nasjonal arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO). Uttesting, ferdigstilling og utvalg av områder 

   Bär, Annette; Albertsen, Elena; Bele, Bolette; Daugstad, Kristin; Grenne, Synnøve; Jakobsson, Simon; Solbu, Erik Blystad; Thorvaldsen, Pål; Vesterbukt, Per; Wehn, Sølvi; Johansen, Line (NIBIO-rapport;7(7) 2021, Research report, 2021-01)
   Det er utviklet en metode for arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng i Norge (ASO). ASO er tilpasset Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) slik at den kan levere data som kan benyttes til å beregne økologisk ...