• Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2021 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Amundsen, Svetlana; Hansen, Øyvind (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk for gårdsbruk i Nord-Norge. Tallgrunnlaget er basert på 109 driftsregnskap for 2021 fra gårdsbruk i landsdelen som var med i NIBIOs årlige «Driftsgranskinger i jord- ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2022 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Amundsen, Svetlana (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk for gårdsbruk i Nord-Norge. Tallgrunnlaget er basert på 100 driftsregnskap for 2022 fra gårdsbruk i landsdelen som var med i NIBIOs årlige «Driftsgranskinger i jord- ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2021. Utviklingstrekk 2012-2021. Tabellsamling 2017-2021 

   Vasseljen, Jostein; Rye, Siv Karin Paulsen; Amundsen, Svetlana (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2021, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2012 til 2021. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...