• Biologisk veiledningsprøving 2016 Soppmidler 

   Strømeng, Gunn Mari; Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Petterson, Martin; Stensvand, Arne; Talgø, Venche (NIBIO Rapport;2(155) 2016, Research report, 2017-01-17)
  • Biologisk veiledningsprøving 2017. Sopp- og skadedyrmidler 

   Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Øverland, John Ingar (NIBIO RAPPORT;4(14) 2018, Research report, 2018-02-09)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i jordbær, bringebær, hvete, setteløk, gulrot og gran i skogplanteskoler. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2019. Sopp og skadedyrmidler 

   Eikemo, Håvard; Sundbye, Anette; Asalf, Belachew; Erdal, Magnhild Sekse; Ficke, Andrea; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Talgø, Venche; Trandem, Nina; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;6(23) 2020, Research report, 2020-02)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og solbær. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot kålmøll i kinakål. I tillegg er det ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2020. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Trandem, Nina (NIBIO-rapport;7(33) 2021, Research report, 2021-07)
   Det ble i 2020 utført forsøk mot soppsjukdommer i grønnsaker, potet, plomme, bringebær og korn. I potet ble det gjort forsøk mot tørråte, i plomme mot plommepung og i bringebær mot rust. I korn ble det testet nye ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2021. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Trandem, Nina; Westrum, Karin (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
  • Biologisk veiledningsprøving 2022. Soppmidler 

   Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Det er utført forsøk med soppmidler i bygg, løk, gulrot og eple. I bygg er det testet ulike varslingsmodeller i VIPS mot byggbrunflekk. I løk er det testet ulike beisemidler for å forebygge soppsjukdommer og sikre god ...
  • Effect of water stress on reproduction and colonization of podosphaera aphanis of strawberry 

   Rossi, Franca G.; Asalf, Belachew; Grieu, Chloé; Onofre, Rodrigo B.; Peres, Natalia A.; Gadoury, David M.; Stensvand, Arne (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-09)
   In a number of pathosystems involving the powdery mildews (Erysiphales), plant stress is associated with decreased disease susceptibility and is detrimental to pathogen growth and reproduction. However, in strawberry, ...
  • Effectiveness of Bio-spray in the Control of Cashew Powdery Mildew (Oidium anacardii Noack): Shade house and Field Experiments 

   Comé, Mateus J.; Uaciquete, Américo; Stensvand, Arne; Asalf, Belachew (NIBIO-rapport;7(70) 2021, Research report, 2021-06)
   Meldugg, forårsaket av soppen Oidium anacardii, er en viktig sykdom ved produksjon av cashewnøtter. I dette arbeidet er det sett på effekten av ‘bio-spray’ (en blanding av utvalgte mikoorganismer og sirup fra casheweple ...
  • Industrial storage of root vegetables: Energy and quality aspects of existing cold-storages 

   Indergård, Erlend; Thomsen, Mette Goul; Heltoft, Pia; Asalf, Belachew; Nordskog, Berit; Widell, Kristina Norne; Nordtvedt, Tom Ståle; Tajet, Torgeir; Larsen, Hanne (Chapter, 2019)
   After harvesting, the Norwegian root vegetables are normally stored at refrigerated temperatures for 5 to 7 months. During this period, up to 30% of the products are lost. The goal is to reduce the diseases, the product ...
  • Interaction between the Bird Cherry-Oat Aphid (Rhopalosiphum padi) and Stagonospora Nodorum Blotch (Parastagonospora nodorum) on Wheat 

   Asalf, Belachew; Ficke, Andrea; Klingen, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2021-01-06)
   Simple Summary The bird cherry-oat aphid and the fungal plant pathogen causing stagonospora nodorum blotch (SNB) are common pests of wheat. Plants are under constant attack by multiple pests and diseases but there are ...
  • OPTIROT - Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker. 

   Thomsen, Mette Goul; Indergård, Erlend; Heltoft, Pia; Guren, Gerd; Wold, Anne-Berit; Larsen, Hanne; Asalf, Belachew (NIBIO Rapport;6(31) 2020, Research report, 2020-03)
   I prosjekt OPTIROT samarbeider 26 produsenter, to kjøleteknologiselskaper, en sensorutvikler, en biopesticidutvikler, to emballasjeprodusenter, fire regioner under NLR, Gartnerhallen og fem forskningsinstitutter (Nofima, ...
  • Plantevernmiddelresistens hos skadegjørere i norske jord- og hagebrukskulturer 

   Johansen, Nina S; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria-Luz; Hong Le, V; Netland, Jan; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn (NIBIO Rapport;3(150) 2017, Research report, 2017)
   Det er per i dag påvist resistens eller nedsatt følsomhet mot kjemiske plantevernmidler hos flere skadedyr, plantepatogener og ugras i norske jord- og hagebrukskulturer. Hos skadedyr er resistens mot pyretroider og nedsatt ...
  • Pulsed Water Mists for Suppression of Strawberry Powdery Mildew 

   Asalf, Belachew; Onofre, Rodrigo B.; Gadoury, David M.; Peres, Natalia A.; Stensvand, Arne (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-11)
   Powdery mildew (Podosphaera aphanis) is a destructive and widespread disease of strawberry (Fragaria × ananassa), especially when susceptible cultivars are grown in high plastic tunnels or glasshouses. Many powdery mildews ...
  • Volatile Organic Compound Profiles From Wheat Diseases Are Pathogen-Specific and Can Be Exploited for Disease Classification 

   Ficke, Andrea; Asalf, Belachew; Norli, Hans Ragnar (Peer reviewed; Journal article, 2022-01-07)
   Plants and fungi emit volatile organic compounds (VOCs) that are either constitutively produced or are produced in response to changes in their physico-chemical status. We hypothesized that these chemical signals could be ...
  • Vurdering av energieffektivitet av biogassanlegg og effekt av biogassprosessen på overlevelse av løkhvitråte (Løkbiogass) 

   Linjordet, Roar; Le, Vinh Hong; Asalf, Belachew (NIBIO Rapport;5(116) 2019, Research report, 2019-10)
   Dette forsøket hadde som primærformål å undersøke produksjonshastighet og energiutbyttet av en blanding av storfegjødsel og løk ved to ulike temperaturer, 41 og 55 grader. Det var liten forskjell på metanutbyttet ved de ...