• Gulv til sau og alternative liggeunderlag. Utredning 

      Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Bøe, Knut Egil (Research report, 2015)
      Miljøet som dyret lever i er sentralt i dyrevelferdsbegrepet. Hvis sauen ikke takler miljøet vi tilbyr den, vil dette over tid få store konsekvenser for produksjon og dyrehelse. Derfor er det god økonomi å tilby sauen et ...