• Bruk av geokjemiske kart i sykdomsforskning 

      Bølviken, Bjørn (Journal article, 1985)
      Geomedisinsk forskning utgjør et interessant nytt bruksområde for geokjemiske kart. Innen humanmedisinen er viktige sykdomsgrupper som hjerte-kar-sykdommer og kreft av spesiell interesse i denne sammenheng fordi mange av ...