• Jord- og Plantekultur 2006. Forsøk i korn, oljevekster, engfrøavl og potet 2005 

   Bakkegard, Mikkel (Bioforsk FOKUS;1(2) 2006, Research report, 2006)
   Denne boka er den 14. i rekken av Jord- og Plantekultur. Til tross for at Planteforsk er en saga blot fra 31. desember 2005, vil denne publikasjonen bestå som en viktig kanal for nasjonal publisering av årets og de siste ...
  • Jord- og Plantekultur 2007. Forsøk i korn, oljevekster, engfrøavl og potet 2006 

   Bakkegard, Mikkel (Bioforsk FOKUS;2(2) 2007, Research report, 2007-01)
   Denne boka er den 15. i rekken av Jord- og plantekultur. Til tross for økt bruk av nye informasjonskanaler, velger vi også i år å formidle de nyeste forsøksresultatene i bokform. Denne publikasjonen inneholder forsøksresultater ...
  • Jord- og Plantekultur 2008. Forsøk i korn, engfrøavl og potet 2007 

   Bakkegard, Mikkel (Bioforsk FOKUS;3(2) 2008, Research report, 2008-01)
   Jord- og Plantekultur er utgitt en gang i året i en årrekke. Denne boka er den 16. i rekken. Til tross for økt bruk av nye informasjonskanaler, velger vi også i år å videreformidle de nyeste forsøksresultatene i bokform. ...
  • Kostnadseffektiv høstkorndyrking uten pløying på erosjonsutsatt jord 

   Riley, Hugh; Bakkegard, Mikkel (Bioforsk rapport;4(48) 2009, Research report, 2009-04-24)
  • Redusert jordarbeiding til høstkorn 

   Bakkegard, Mikkel; Riley, Hugh; Tørresen, Kirsten; Lindemark, Per Ove; Stabbetorp, Jan (Bioforsk TEMA;2(32) 2007, Research report, 2007)
   Redusert jordarbeiding til høstkorn medfører noen utfordringer, spesielt i forhold til halmbehandling og ugras. Denne TEMA-publikasjonen er en veileder for å hjelpe høstkorndyrkere til å ta de riktige grepene. Her gis en ...
  • Redusert jordarbeiding til høstkorn 

   Bakkegard, Mikkel; Lindemark, Per Ove; Strand, Einar; Tørresen, Kirsten (Grønn kunnskap e;9(116) 2005, Research report, 2005)
   Redusert jordarbeiding til høstkorn er lite utbredt i Norge. Forsøk viser imidlertid at det er fullt mulig å få dette til. Håndtering av fersk halm stiller imidlertid krav til utstyret som skal benyttes. Ved direktesåing ...