• 3Q Instruks for flybildetolking – Instruksversjon 2011 

   Engan, Gunnar; Bentzen, Frode (NIBIO Rapport;3(123) 2017, Research report, 2018-02-12)
   Siden forrige trykking av 3Q-instruks for flybildetolking, rapport 08/2004, er tolkingsinstruksen vært gjennom omfattende endringer, og en ny revidert samlende 3Q-instruks for flybildetolking på trykt papir har vært ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder 

   Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (NIBIO Rapport; 2(30) 2016, Research report, 2016)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder 

   Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (NIBIO Rapport;3(8) 2017, Research report, 2017-03-22)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendring i norske verneområder. Metodikken ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder 

   Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (NIBIO-rapport;7(62) 2021, Research report, 2021-03)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder. Rapport for registreringer utført 2012-2014 

   Strand, Geir Harald Grøtting; Bentzen, Frode (Rapport fra Skog og landskap;03/2015, Research report, 2015)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder. Rapport for registreringer utført i 2012 

   Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (Rapport fra Skog og landskap;15/2012, Research report, 2012)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder. Rapport for registreringer utført i 2012 og 2013 

   Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken er en ...
  • Overvåking av Havrå kulturmiljø – Første omdrev 2015 

   Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Stensgaard, Kari; Bentzen, Frode; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav (NIBIO Rapport;2(164) 2016, Research report, 2017-02-08)
   I 1998 ble Havrå det første område i Norge fredet som kulturmiljø etter kulturminnelovens § 20. Målet med fredningen var å ta vare på et vestnorsk klyngetun med tilhørende landbrukslandskap, som en historisk referanse om ...