• Assessing the genetic diversity conserved in the Norwegian live poultry genebank 

   Brekke, Cathrine; Groeneveld, Linn Fenne; Meuwissen, Theodorus; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Weigend, Steffen; Berg, Peer (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-28)
   The aim of this study was to evaluate genetic diversity within and between lines at the Norwegian live poultry gene bank as well as assessing the conservation value in an international context. Eight lines including the ...
  • Genetic characterization of a small closed island population of Norwegian coastal goat 

   Berg, Peer; Groeneveld, Linn Fenne; Brekke, Cathrine; Våge, Dag Inge; Sørheim, Kristin; Grøva, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-24)
   The Norwegian coastal goat is a national and endangered breed. Coastal goat populations are mainly divided with a large mainland and two small island populations. The objective of this study is to describe genetic diversity ...
  • Inbreeding Trends in Norwegian Cattle Breeds at Risk 

   Holene, Anna Caroline; Berg, Peer; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;7(154) 2021, Research report, 2021-09)
   The Norwegian Genetic Resource Centre estimated the inbreeding rate and thereby the effective population size for all of Norway’s cattle breeds at risk, using the method by Gutierrez et al 2008. When the conservation efforts ...
  • Innavlsutviklingen hos de bevaringsverdige storferasene 

   Holene, Anna Caroline; Berg, Peer; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;7(140) 2021, Research report, 2021-07)
   Ved å bruke metoden til Gutierrez et al 2008 har Norsk genressurssenter estimert innavlsutviklingen og dermed den effektive populasjonsstørrelsen for alle av de bevaringsverdige storferasene. Til tross for at bevaringsarbeidet ...
  • Strategiplan for Genbanken for verpehøns 2018-2027 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Kathle, Jessica; Brekke, Cathrine; Groeneveld, Linn F; Berg, Peer; Cathle, Jessica (NIBIO RAPPORT;4(28) 2018, Research report, 2018-03-06)
   Strategiplanen oppsummerer Genbanken for verpehøns sitt samfunnsoppdrag de neste ti årene som vurderes å ha tre hovedkomponenter; 1) Sikre genetikken i den eneste norske hønserasen jærhøna og de fire verpehønslinjene som ...