• Avlingsøkning i korn ved drenering 

   Hauge, Atle; Haukås, Torbjørn; Berger, Marius (NIBIO-rapport;6(78) 2020, Research report, 2020-12)
  • DRAINIMP – Økonomi i drenering 

   Haukås, Torbjørn; Berger, Marius (NIBIO Rapport;4(5) 2018, Research report, 2018-12)
   There has been low level of drainage activity in Norway for since the mid-1980. Every year about 5,000 hectares were drained, which is below half the size compared with the decade before. More wet summers combined with the ...
  • Kartlegging av dyrkingsopplegg, verknad på avling og kvalitet, og økonomisk resultat 

   Haukås, Torbjørn; Berger, Marius; Meland, Mekjell (NIBIO-rapport;7(66) 2021, Research report, 2021-06)
   Plommearealet i Norge har auka mykje dei siste 20 åra, men det er stor variasjon når det gjeld avling og økonomi blant produsentane. Ved bruk av registreringar frå fleire plommeprodusentar, har ein kartlagt faktorar som ...
  • Landbruksbasert reiseliv i Norge 

   Milford, Anna Birgitte; Knutsen, Heidi; Berger, Marius (NIBIO Rapport;2(152) 2016, Research report, 2017-01-19)
   Det er en økende interesse for opplevelser innen natur, kultur og lokalmat, og landbruksbasert reiseliv kan på mange områder imøtekomme denne typen etterspørsel. I dette prosjektet har vi kartlagt en del momenter innen ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Hordaland 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia; Berger, Marius; Lerfald, Merethe; Alnes, Per Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   På oppdrag frå Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning oppdatert verdiskapingsberekningar for jordbruk, skogbruk og ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Hordaland og Sogn og Fjordane Oppdaterte berekningar 2018 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Berger, Marius; Kårstad, Signe; Lerfald, Merethe; Kvamme, Stine (NIBIO Rapport;4(174) 2018, Research report, 2018-12)
   Landbruk og landbruksbasert verksemd er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane. I dette prosjektet er verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk, landbruksbaserte ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Sogn og Fjordane 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia; Berger, Marius; Kårstad, Signe; Lerfald, Merethe; Alnes, Per Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   På oppdrag frå Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning oppdatert verdiskapingsberekningar for jordbruk, skogbruk og ...
  • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2014 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Berger, Marius (Research report, 2016)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gardsbruk i Rogaland og Agder fylka i 2014, samt utviklinga i sentrale økonomiske nøkkeltall frå 2005 til 2014. Resultata er basert på gardsbruk som har vore med i driftsgranskingane ...
  • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2016. Trendar og utvikling 2007-2016 Tabellsamling 2012-2016 

   Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;4(17) 2018, Research report, 2018-02-12)
   Rapporten viser ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
  • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2017. Trendar og utvikling 2008-2017. Tabellsamling 2013-2017 

   Berger, Marius; Romsaas, Ingrid; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;6(33) 2020, Research report, 2020-03)
   Rapporten viser ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
  • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2018. Trendar og utvikling 2009-2018. Tabellsamling 2014-2018 

   Berger, Marius; Kårstad, Signe; Haukås, Torbjørn (NIBIO Rapport;6(27) 2020, Research report, 2020-02)
   Rapporten viser ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
  • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2019. Trendar og utvikling 2010-2019 - Tabellsamling 2015-2019 

   Berger, Marius; Knutsen, Heidi (NIBIO-rapport;7(47) 2021, Research report, 2021-03)
   Rapporten viser ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
  • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2015. Trendar og økonomisk utvikling 2006 ‐ 2015 

   Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;3(4) 2017, Research report, 2017-01-17)
   Ein oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant ...
  • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2016 

   Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO RAPPORT;4(16) 2018, Research report, 2018-02-12)
   Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant ...
  • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2017 

   Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;5(23) 2019, Research report, 2019-02)
   Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant ...
  • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2018. Trendar og utvikling 2009-2018. Tabellsamling 2014-2018 

   Berger, Marius; Haukås, Torbjørn (NIBIO Rapport;6(24) 2020, Research report, 2020-02)
   Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant ...