• Fjellskoghogst – produksjon, foryngelse og økonomi 

   Granhus, Aksel; Allen, Micky; Bergsaker, Erling (NIBIO Rapport;6(72) 2020, Research report, 2020-05)
   Vi har i dette prosjektet sett på utviklingen av foryngelse, produksjon og skogstruktur etter utførte fjellskoghogster i granskog på Østlandet. Datamaterialet omfatter 15 bestand der det var utført fjellskoghogst for 13-30 ...
  • Gjødsling av skog 

   Hanssen, Kjersti Holt; Bergsaker, Erling (NIBIO BOK;3(11) 2017, Research report, 2017-12-07)
   Å gjødsle med nitrogen er et av de få tiltakene som gir en rask effekt på tilvekst og karbonbinding i skog. Riktig utført kan gjødsling gi økt tømmervolum, høyere andel av skurtømmer og god økonomi for skogeier, samtidig ...
  • Lukkede hogster - produksjon, foryngelse og økonomi 

   Granhus, Aksel; Ødegård, Erik; Bergseng, Even; Bergsaker, Erling (NIBIO-rapport;7(148) 2021, Research report, 2021-08)
   Denne rapporten sammenstiller resultater fra prosjektet «Lukket hogst – hvor godt har det fungert?». Hovedfokuset har vært å analysere i hvilken grad uttaksstyrke og ulike bestandskarakteristika bidrar til å forklare ...
  • Økt avvirkning i marginale skogsområder med dårlig bæreevne 

   Bergsaker, Erling; Hohle, Anders Møyner Eid (Rapport fra Skog og landskap;12/2011, Research report, 2011)
   Prosjektet "Økt avvirkning i marginale skogområder med dårlig bæreevne" har fokusert på systemer som reduserer kjøreskadene ved terrengtransport. Kjørelemmer laget av trematerialer og rundvirke har blitt testet ved overfarter ...