• Kartlegging av heksekost i eple i 2012 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne; Brurberg, May Bente (Bioforsk rapport;8(91) 2013, Research report, 2013-11-01)
   Denne rapporten sammenfatter både data fra Overvåkingsprogrammet for heksekost i eple(OK-program) og testing av kvistbanker (mortrær for podekvist) og planteskolevare. OK-programmet ble startet i 2011 og ble videreført i ...
  • Kartlegging av heksekost i eple i 2013 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne; Brurberg, May Bente (Bioforsk rapport;9(52) 2014, Research report, 2014-06-24)
   Denne rapporten sammenfatter både data fra overvåkingsprogrammet for heksekost i eple (OK-program) og testing av kvistbanker (mortrær for podekvist) og planteskolevare i 2013. For å bekjempe heksekost er det avgjørende ...
  • Kartlegging for sharkavirus 2013 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Sharkavirus (Plum pox virus, PPV) er en karanteneskadegjører som har blitt funnet i plomme, fersken og aprikos i Norge. Første påvisning var i 1998. Siden da har det pågått et kartleggings- og utryddingsprogram med det mål ...
  • Kartlegging for sharkavirus i 2011 

   Blystad, Dag-Ragnar; Birkenes, Svein Magne (Bioforsk rapport;7(113) 2012, Research report, 2012-09-07)
   Sharkavirus (Plum pox virus, PPV) er en karanteneskadegjører som har blitt funnet i plomme, fersken og aprikos i Norge. Første påvisning var i 1998. Siden da har det pågått et kartleggings- og utryddingsprogram med det mål ...
  • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk - Bind 3 - Korn, oljevekster og kjernebelgvekster 

   Brandsæter, Lars Olav; Mangerud, Kjell; Brodal, Guro; Andersen, Arild; Birkenes, Svein Magne (Bioforsk FOKUS; 4(4) 2009, Book, 2009)
  • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 1: Bakgrunn, biologi og tiltak 

   Brandsæter, Lars Olav; Birkenes, Svein Magne; Henriksen, Birgitte; Meadow, Richard; Ruissen, Theo; Holmøy, Reidar; Mangerud, Kjell; Sjursen, Helge (Book, 2006)
  • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 2 – Grønnsaker og potet 

   Meadow, Richard; Brandsæter, Lars Olav; Birkenes, Svein Magne; Hermansen, Arne (Bioforsk FOKUS;, Book, 2008)
   En gjennomgang av de viktigste skadeorganismer (skadedyr, sjukdommer og ugras) som forekommer i grønnsaker og potet i Norge, samt bekjempingsmetoder som er tillatt og anbefalt ved økologisk dyrking.
  • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 – Frukt og bær 

   Røen, Dag; Brandsæter, Lars Olav; Birkenes, Svein Magne; Jaastad, Gunnhild; Nes, Arnfinn; Trandem, Nina; Stensvand, Arne (Bioforsk FOKUS;, Book, 2008)