• Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Finnmark 

   Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;, Research report, 2015)
   Mål og metode: I denne rapporten for Finnmark presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etableringa av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Nordland 

   Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(106) 2017, Research report, 2017-10-02)
   I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et areal-regnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Troms 

   Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;05/2012, Research report, 2012)
   Mål og metode: I denne rapporten for Troms presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etableringa av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet omfatter ...
  • Vegetasjon og beite i Akka-Målsnes beiteområde. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;7/2006, Research report, 2006-04-24)
   I Akka - Målsnes beiteområde er det vegetasjonskartlagt et areal på 66 km². Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt vegetasjonskart og et avleda ...
  • Vegetasjon og beite i beiteområda Kolvik med omegn og Oldereidneset 

   Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;02/2005, Research report, 2005-04-20)
   På oppdrag fra Porsanger kommune har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging utført ei vurdering av beiteressurser for sau i de to beiteområda Kolvik med omegn og Oldereidneset. Arealet som er vurdert er 95 000 dekar. ...
  • Vegetasjon og beite i deler av Neiden beiteområde. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Sør-Varanger kommune 

   Bjørklund, Per K. (Rapport fra Skog og landskap;07/2010, Research report, 2010)
   Vegetasjonskart gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er ei karakteristisk samling plantearter som vil finnes igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite i Hadsel kommune. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve; Bjørklund, Per K.; Angeloff, Michael (NIJOS-rapport;3/99, Research report, 1999-02-01)
   Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelinga, sette i 1995 i gang områdetakst i Hadsel og Sortland kommunar. Ved sida av produksjonspotensialet for skog, såg Fylkesmannen det som særleg viktig å registrere vilkår for ...
  • Vegetasjon og beite i Lokkarfjorden beiteområde 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2007, Research report, 2007-03)
   I Lokkarfjorden beiteområde i Alta kommune er det vegetasjonskartlagt et areal på 10 km². Kartlegginga er utført etter Skog og Landskap sitt system for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt ...
  • Vegetasjon og beite i Nattmålshaugen beiteområde. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve; Bjørklund, Per K. (NIJOS-rapport;9/99, Research report, 1999-03-24)
   Nattmålshaugen beiteområde (32 km²) i Lenvik kommune i Troms fylke, er vegetasjonskartlagt. Kartlegginga er ein del av eit forskningsprosjekt kring utvikling av opplegg for bedre bruk av utmarksbeite. Kartlegginga er utført ...
  • Vegetasjon og beite i områda Bergeby-Jakobselv og Meskelv vest. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Nesseby og Vadsø kommuner 

   Bjørklund, Per K. (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/2009, Research report, 2009)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite i området Kvalvikelva - Kabelbukt. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Lyngen kommune 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne (Rapport fra Skog og landskap;14/2010, Research report, 2010)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite i området Kvalvikelva - Koppangen i Lyngen kommune. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Haugen, Finn-Arne; Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2007, Research report, 2007-03)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite i Rostaåsen med kringliggande område. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Målselv kommune 

   Bjørklund, Per K. (Rapport fra Skog og landskap;04/2010, Research report, 2010)
   Vegetasjonskart gjev eit bilde av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil finnast att på lokalitetar med like ...
  • Vegetasjon og beite i Sagfjorden beiteområde. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;9/02, Research report, 2002-06-05)
   I Sagforden beiteområde er det vegetasjonskartlagt eit areal på 93 km². Arealet ligg i skog og snaufjell, frå havnivå opp til 1100 m. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging i M 1:50 000. ...
  • Vegetasjon og beite i Sortland kommune. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve; Bjørklund, Per K.; Angeloff, Michael (NIJOS-rapport;6/01, Research report, 2001-04-18)
   Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelinga, sette i 1995 i gang områdetakst i Hadsel og Sortland kommunar. Ved sida av produksjonspotensialet for skog, såg Fylkesmannen det som særleg viktig å registrere vilkår for ...
  • Vegetasjon og beite i Svartfjell geitebeite. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Lenvik kommune 

   Bjørklund, Per K. (Rapport fra Skog og landskap;15/2010, Research report, 2010)
   På oppdrag frå Bioforsk Nord, er det vegetasjonskartlagt 3,0 km² i Svartfjell i Lenvik kommune. Kartleggingsområdet dekker sentrale deler av geitbeiteområdet til Senja vg. skole, Gibostad. Målsettinga med kartlegginga er ...
  • Vegetasjon og beite på Stonglandet og i området Skatvikfjellet-Sollia. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Tranøy kommune 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/2008, Research report, 2008)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite på øyer i Bjarkøy og Harstad. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;17/2007, Research report, 2007-04)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og skog på Vega 

   Angeloff, Michael; Bjørklund, Per K.; Bryn, Anders; Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;21/04, Research report, 2004-12-15)
   På Vega er det vegetasjonskartlagt et areal på 141 km². Registrering av plantefelt og potensiell plantemark er utført for produktiv skogsmark. Vegetasjonskartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging ...
  • Vegetasjon og utmarksbeite i Lyngen kommune. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Haugen, Finn-Arne; Bjørklund, Per K. (Rapport fra Skog og landskap;2014-15, Research report, 2014)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av mosaikken av vegetasjonstyper som plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. En oversikt over ...