• Effects of green manure herbage management and its digestate from biogas production on barley yield, N recovery, soil structure and earthworm populations 

   Frøseth, Randi Berland; Bakken, Anne Kjersti; Bleken, Marina Azzaroli; Riley, Hugh; Pommeresche, Reidun; Thorup-Kristensen, Kristian; Hansen, Sissel (Journal article; Peer reviewed, 2014-01)
   In repeatedly mown and mulched green manure leys, the mulched herbage contains substantial amounts of nitrogen (N), which may only slightly contribute to the following crops’ nutrient demand. The objective of the present ...
  • N2O emission from organic barley cultivation as affected by green manure management 

   Nadeem, Shahid; Hansen, Sissel; Bleken, Marina Azzaroli; Dörsch, Peter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Legumes are an important source of nitrogen in stockless organic cereal production. However, substantial amounts of N can be lost from legume-grass leys prior to or after incorporation as green manure (GM). Here we report ...
  • Nitrogenutnytting ved ulik grønngjødselhåndtering 

   Frøseth, Randi; Bakken, Anne Kjersti; Bleken, Marina Azzaroli; Riley, Hugh; Thorup-Kristensen, Kristian; Hansen, Sissel (Bioforsk FOKUS;7(2) 2012, s. 92-93, Conference object, 2012)
   I forsøk med ulik grønngjødselhåndtering fant vi en betydelig positiv avlingseffekt på påfølgende byggavling av å la grønnmassen bli liggende etter hver slått sammenlignet med å fjerne den. Biorest fra anaerobt fermentert ...
  • Predicting field N2O emissions from crop residues based on their biochemical composition: A meta-analytical approach 

   Abalos, Diego; Rittl, Tatiana Francischinelli; Recous, Sylvie; Thiébeau, Pascal; Topp, Cairistiona F. E.; van Groenigen, Kees Jan; Butterbach-Bahl, Klaus; Thorman, Rachel E.; Smith, Kate E.; Ahuja, Ishita; Olesen, Jørgen E.; Bleken, Marina Azzaroli; Rees, Robert M.; Hansen, Sissel (Peer reviewed; Journal article, 2021-12-27)
   Crop residue incorporation is a common practice to increase or restore organic matter stocks in agricultural soils. However, this practice often increases emissions of the powerful greenhouse gas nitrous oxide (N2O). ...
  • Variations in nitrogen utilisation on conventional and organic dairy farms in Norway 

   Koesling, Matthias; Hansen, Sissel; Bleken, Marina Azzaroli (Journal article; Peer reviewed, 2017-06-22)
   Reduced N-surpluses in dairy farming is a strategy to reduce the environmental pollution from this production. This study was designed to analyse the important variables influencing nitrogen (N) surplus per hectare and per ...
  • Økt kornproduksjon gjennom forbedret agronomisk praksis. En vurdering av agronomiske tiltak som kan bidra til avlingsøkninger i kornproduksjonen. 

   Uhlen, Anne Kjersti; Børresen, Trond; Kværnø, Sigrun; Krogstad, Trond; Waalen, Wendy; Strand, Einar; Bleken, Marina Azzaroli; Seehusen, Till; Deelstra, Johannes; Sundgren, Tove; Lillemo, Morten; Riley, Hugh; Abrahamsen, Unni; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;3(87) 2017, Research report, 2017-06-19)
   Økt produksjon av korn er viktig for å øke matproduksjonen i Norge i tråd med landbrukspolitiske målsettinger. Men den norske kornproduksjonen er betydelig redusert siden 1990, både på grunn av redusert areal og fravær av ...