• Taksering av elgbeite, Gjøvik 2018 – en oppfølging av tidligere takster 

   Wam, Hilde Karine; Bless, Marius (NIBIO Rapport;4(139) 2018, Research report, 2018-11)
   NIBIO har på oppdrag av Gjøvik kommune og Gjøvik bestandsplanområde utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni 2007, 2012 og 2018, for å kunne si noe om utvikling i beitetilbud og beitepress. ...
  • Taksering av elgbeite, Osen – grunntakst 2019 

   Wam, Hilde Karine; Bless, Marius (NIBIO Rapport;5(128) 2019, Research report, 2019-11)
   NIBIO har på oppdrag av Osen kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni 2019, for å kunne si noe om beitetilbud og beitepress. Vi fant at Osen har om lag like tett med beitetrær som andre ...
  • Taksering av elgbeite, ringsaker 2016. En sammenstilling på valdnivå 

   Wam, Hilde K; Bless, Marius (NIBIO Rapport;2(110) 2016, Research report, 2016-11-24)
   NIBIO har på oppdrag av Ringsaker kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni/juli 2016. Dette er en oppfølging av tilsvarende takst utført i 2015, med formål å kunne si noe om beiteproduksjon ...
  • Taksering av elgbeite, Stjørdal – grunntakst 2021 

   Wam, Hilde Karine; Bless, Marius; Lande, Unni Støbet (NIBIO-rapport;7(172) 2021, Research report, 2021-11)
   NIBIO har på oppdrag av Stjørdal kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juli 2021, for å kunne si noe om beitetilbud og beitepress. Vi fant at den totale tettheten av beite-trær i elgens ...
  • Taksering av elgbeite, Vestre Toten – grunntakst 2018 

   Wam, Hilde Karine; Bless, Marius (NIBIO Rapport;4(140) 2018, Research report, 2018-11)
   NIBIO har på oppdrag av Vestre Toten kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni 2018, for å kunne si noe om beitetilbud og beitepress (grunntakst). Vi fant at Vestre Toten har like mye ...
  • Taksering av elgbeite. Ringsaker kommune 2015 

   Wam, Hilde K; Bless, Marius (Research report, 2015)
   NIBIO har på oppdrag av Ringsaker kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni/juli 2015. Beiteproduksjonen er svært lav. Dette gjelder spesielt for vinterbeite i hele det takserte området, ...