• Arealbruk og tapsårsaker hos lam i Flå kommune 2011 

   Hansen, Inger; Bråten, Sverre Einar; Sjulstad, Kjartan; Odden, John; Linnell, John Durrus (Journal article, 2012)
   Tapsundersøkelser på lam ved hjelp av mortalitetssendere («dødsvarslere») har blitt gjennomført en rekke steder i landet de senere år. Disse har gitt god kunnskap om årsakene til og tidspunktene for lammetap i de ulike ...
  • Arealbruk og tapsårsaker hos lam i Hallingdal. Årsrapport 2011 

   Hansen, Inger; Bråten, Sverre Einar; Sjulstad, Kjartan; Odden, John; Linnell, John Durrus (Bioforsk rapport;7(18) 2012, Research report, 2012-02-05)
   Tapsårsaker hos lam på blandingsbeite skog/fjell i to besetninger i Flå kommune i Buskerud ble kartlagt sommeren 2011 ved bruk av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). Seksten av totalt 241 radiomerkede lam omkom på beite ...
  • Tapsårsaker hos sau i Nykirke utmark 2016 

   Hansen, Inger; Kolbjørnsen, Øyvor; Hamnes, Inger Sofie; Bråten, Sverre Einar (NIBIO Rapport;2(122) 2016, Research report, 2017-04-21)
   Beitesesongen 2016 ble det gjennomført en tapsundersøkelse i tre sauebesetninger tilhørende Nykirke beitelag i Modum kommune. Formålet med prosjektet var å kartlegge dødsårsaker hos sau i et tapsutsatt skogsbeite, med ...