• Intensiv hausting av eng med robot på Vestlandet - Kostnadsanalyse 

      Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Brodshaug, Erik; Rivedal, Synnøve; Østrem, Liv (NIBIO-rapport;8(82) 2022, Research report, 2022-05)
      Lengre vekstsesong gjer det mogleg å hauste enga oftare, noko som betrar grovfôrkvaliteten og reduserer behovet for kraftfôr i til dømes mjølkeproduksjon. Standard maskin og reiskap for dyrking og hausting av gras er tungt, ...