• Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Skadedyrmidler 

   Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Christiansen, Agnethe (Bioforsk rapport;7(176) 2012, Research report, 2012-12-21)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av skadedyrmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Christiansen, Agnethe; Abrahamsen, Unni; Aamlid, Trygve; Øverland, John Ingar (Bioforsk rapport;8(183) 2013, Research report, 2013-12-10)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2013. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Christiansen, Agnethe; Odenmarck, Sven R.; Abrahamsen, Unni; Øverland, John Ingar (Bioforsk rapport;9(180) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2020. Ugrasmidler 

   Wærnhus, Kjell; Berge, Therese W.; Christiansen, Agnethe; Fløistad, Inger; Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Tørresen, Kirsten; Aamlid, Trygve (NIBIO-rapport;7(32) 2021, Research report, 2021-07)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i gras- og kløverfrøeng, vår- og høstkorn, åkerbønne, potet, blomkål, gulrot under plast og på friland, rotpersille og jordbær.
  • Multi-year transport studies of sulfonylurea herbicides from a barley field in Norway, 2007-2010 – including development of LC-MS/MS methods for quantitative analysis of sulfonylurea herbicides and degradation products 

   Almvik, Marit; Riise, Gunnhild; Bolli, Randi; Børresen, Trond; Christiansen, Agnethe; Odenmarck, Sven R.; Holten, Roger (Bioforsk rapport;6(10) 2011, Research report, 2011-05-12)
   The report presents the results from multi-year field studies of transport of the sulfonylurea herbicides tribenuron-methyl and amidosulfuron in a barley field in Norway. A method for sample preparation of water samples ...
  • Nedbryting av soppmidler i norsk klima 

   Almvik, Marit; Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe; Eklo, Ole Martin; Holten, Roger; Senneset, Gunvor; Wærnhus, Kjell (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Feltforsøk i regi av Bioforsk viser at nedbrytingen av soppmidler i norsk jord varierer sterkt med lokalitet og at noen soppmidler kan brytes ned svært langsomt i norsk klima. Trenger vi en forandring i godkjenningsordningen ...
  • Overvåking av rester av plantevernmidler i mat 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(1) 2018, Others, 2018-02)
   Plantevernmidler brukes i planteproduksjon for å redusere skade forårsaket av sopp, skadedyr og ugras. Det er streng kontroll med salg og bruk av plantevernmidler. Kontrollen skal forhindre at plantevernmidler gjør skade ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2016 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(2) 2018, Others, 2018-02)
   I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2017 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(28) 2018, Journal article, 2018-12)
   I 2017 ble det analysert 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2018 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;5(35) 2019, Journal article, 2019-11)
   I 2018 ble det analysert 1155 konvensjonelle prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer og 197 økologiske prøver i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO pop;6(42) 2020, Journal article, 2020-11)
   I 2019 ble det analysert 1105 prøver av konvensjonelle ferske, fryste eller bearbeidede matvarer og 158 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2020 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO-pop;7(30) 2021, Journal article, 2021-11)
   I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer fra konvensjonell produksjon og 167 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som ...
  • Transport of sulfonylurea herbicides from a barley field in Norway: Field and laboratory studies 

   Almvik, Marit; Riise, Gunnhild; Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe; Odenmarck, Sven R.; Børresen, Trond; Tveit, Cathrine Waage (Bioforsk rapport;3(105) 2008, Research report, 2008-09-29)
   Although the sulfonylurea herbicides have been used for many years worldwide, few field studies have been performed and little is known about the occurrence, fate and transport of sulfonylureas in the field. This report ...