• Artificial inoculation with Ips typographus-associated blue stain fungi can kill healthy Norway spruce trees 

   Horntvedt, Richard; Christiansen, Erik; Solheim, Halvor; Wang, Shasheng (Meddelelser fra Norsk institutt for skogforskning;38.4, Research report, 1983-01)
   An infection experimcnt was made to test the pathogenicity of two Ceratocystis species on Norway spruce trees. Water stress in inoculated and control trees was measured by means of xylem water potential, stomatal aperture ...
  • Bartrær har et effektivt immunforsvar 

   Christiansen, Erik (Glimt fra skogforskningen;5/03, Others, 2003)
  • Chemical repellent prevents moose browsing 

   Christiansen, Erik (Meddelelser fra Norsk institutt for skogforskning;34.10, Report, 1979)
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsen i 2006 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro; Halvorsen, Ingermari; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;4/06, Research report, 2006)
   Bestanden av granbarkbillen viser en økende trend på Østlandet og i Trøndelag etter en periode med relativt lave nivåer i foregående år. Økningen kan ha sammenheng med en uvanlig god vekstsesong. I noen områder kan tidligere ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2007 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2007, Research report, 2007)
   Barkbillebestandene i Trøndelag og Nordland har vist en økende trend fram til i år og vil trolig øke ytterligere etter den varme sommeren i 2007. Nivået i disse fylkene er for tiden blant de høyeste i landet, og i ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2008 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro; Krokene, Paal (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2008, Research report, 2008)
   Økningen i barkbillebestandene siden 2002 fortsetter. Alle fylker unntatt ett viser oppgang i 2008; og noen fylker på Østlandet har nær en fordobling fra fjoråret. Økningen settes i sammenheng med de varme somrene, hvor ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2009 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2009, Research report, 2009)
   Barkbillenivået i Trøndelag og Nordland har vært økende siden 2002 og er nå høyere eller like høyt som flere fylker i Sør-Norge. En kombinasjon av store vindfellinger og enda høyere temperaturer i fremtiden kan tenkes å ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2010 

   Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2010, Research report, 2010)
   Etter en økning av barkbillenivået over flere år viser fellefangstene for 2010 en gjennomgående nedgang for hele landet. Dette kan trolig forklares med en våtere og kjøligere sesong sammenlignet med de foregående årene. ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2011 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;23/2011, Research report, 2011)
   Også i 2011 viser fangstene av granbarkbiller en generell nedgang. Fram til 2009 hadde billebestanden økt gjennom en årrekke, men deretter snudde utviklingen. Nedgangen kan ses i sammenheng med sommerværet, som har vært ...
  • Granbarkbiller i mer enn 20 år! 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik (Glimt fra skogforskningen;5-2002, Others, 2002)
  • Insektskader 

   Krokene, Paal; Økland, Bjørn; Christiansen, Erik (Others, 2007)
   Dersom vi får et varmere klima er noen effekter tilnærmet sikre, slik som at mange insekter vil øke sin utbredelse mot nord, og at utviklingen fra egg til voksent insekt vil gå raskere. På et generelt plan er slike direkte ...
  • Pathogenicity of five species of Ophiostoma fungi to Douglas fir 

   Christiansen, Erik; Solheim, Halvor (Meddelelser fra Skogforsk;47.1, Research report, 1993-01)
  • Populasjonsovervåking av insekter 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Krokene, Paal (Others, 2007)
   Det mangler per i dag overvåkingssystemer for en rekke viktige insekter som er eller kan bli viktige skadegjørere i norsk skog i fremtiden. Dette behovet har ytterligere blitt aktualisert fordi fremmede arter introduseres, ...
  • Priming of inducible defenses protects Norway spruce against tree-killing bark beetles 

   Mageroy, Melissa; Christiansen, Erik; Långström, Bo; Borg-Karlson, Anna-Karin; Solheim, Halvor; Björklund, Niklas; Zhao, Tao; Schmidt, Axel; Fossdal, Carl Gunnar; Krokene, Paal (Peer reviewed; Journal article, 2019-11-01)
   Plants can form an immunological memory known as defense priming, whereby exposure to a priming stimulus enables quicker or stronger response to subsequent attack by pests and pathogens. Such priming of inducible defenses ...
  • Resin pockets in Norway spruce wood are not caused by the bark beetle Ips typographus 

   Christiansen, Erik; Kucera, Bohumil (Rapport fra skogforskningen. Supplement;12/99, Research report, 1999)