• Dekking for klimaforbedring i økologisk bærdyrking 

   Døving, Aksel; Henriksen, Jan Karstein (Bioforsk TEMA;, Research report, 2010)
   Ulike typer duk til dekking har økt i omfang i hagebruket. Duken gir klimaforbedring og det er særlig tidligere bær eller grønnsaker det er fokusert på. I økologisk dyrking er det en fordel at dekking kan hindre innflyging ...
  • Gråskimmel i økologisk jordbærdyrking 

   Døving, Aksel; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;, Research report, 2009)
   Gråskimmel (Botrytis cinerea) gir ofte store avlingstap i jordbær. Smitten må ein rekne med finst i alle jordbærfelt, og det er derfor uråd å unngå smitte heilt. Regntak eller plasttunnelar er sikraste tiltaket mot gråskimmel ...
  • Haustberande bringebær i økologisk landbruk 

   Døving, Aksel; Nes, Arnfinn; Myhrene, Simen (Bioforsk TEMA;, Research report, 2010)
   Haustberande bringebær gir blomster og bær på årsskota, bæra vil derfor modne etter at vanleg bringebærsesong er over. Slike sortar kan då dyrkast for å forlenge sesongen, men dei er såpass seine at dei bør dyrkast i tunnel ...
  • Jordbærdyrking i økologisk landbruk 

   Døving, Aksel; Nes, Arnfinn; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2012)
   Jordbær er den viktigaste bærveksten i Norge. Den økologiske produksjonen utgjer ein svært liten del. Mange forbrukarar ønskjer å kjøpa usprøyta jordbær og det burde derfor vere rom for ein vesentleg større andel økologisk ...
  • Jorddekke i økologisk bærdyrking 

   Døving, Aksel (Bioforsk TEMA;, Research report, 2010)
   Bærvekstane konkurrerar dårleg med ugraset. Ulike former for dekke på jorda under plantene kan hindre ugraset, dette er særleg aktuelt i økologisk dyrking. Jorddekke gir reinare bær i jordbær, og reduserar risikoen for ...
  • Plasttunnelar for dyrking av økologiske bær 

   Døving, Aksel; Nes, Arnfinn; Hopperstad, Ola; Myhrene, Simen (Bioforsk TEMA;, Research report, 2011)
   Ved dyrking av jordbær og bringebær i plasttunnelar unngår ein direkte nedbør på planter og bær. På den måten kan ein lettare takle soppsjukdommar i økologisk dyrking. Tunneldyrking gir samtidig stabile leveransar og kan ...
  • Rotsnutebiller i økologisk jordbærdyrking 

   Døving, Aksel; Haukeland, Solveig (Bioforsk TEMA;, Research report, 2009)
   Rotsnutebiller kan gi store skadar i jordbær. Larvane lever i jorda og gneg på røter og rotstokk. Billene kan ikkje fl yge, skaden viser seg derfor som fl ekkar i feltet. Svake angrep gir redusert plantevekst med små blad, ...
  • Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Jordbær 

   Nes, Arnfinn; Døving, Aksel (Bioforsk TEMA;, Research report, 2012)
   Kampen mot ugras og skadegjerarar er som oftast den største utfordringa i økologisk bærdyrking. Førebyggjande tiltak som bruk av friskt plantemateriale, korte omløp og å fjerna smittekjelder rundt feltet er særleg viktig. ...