• Våronn plan B Jordarbeiding for såing av korn under ulaglige forhold 

   Frøseth, Randi Berland; Olsen, Anne Kari Bergjord; Weiseth, Lasse; Dahlen, Hanne (NIBIO Rapport;6(94) 2020, Research report, 2020-06)
   Prosjektet Våronn plan B (2017−2019) har hatt som mål å fremskaffe alternative strategier for våronn til korn når værforholdene gjør planlagt våronn vanskelig. Målgruppa for prosjektet har vært kornprodusenter, kornrådgivere ...
  • Våronn under ulaglige forhold 

   Frøseth, Randi Berland; Olsen, Anne Kari Bergjord; Dahlen, Hanne (NIBIO Bok;6 (1) 2020, Chapter, 2020)
   Som en del av prosjektet Våronn plan B gjennomførte NIBIO en spørreundersøkelse blant kornprodusenter i Trøndelag i 2017/2018 for å innhente deres erfaringer og våronnstrategier under vanskelige værforhold. Flertallet av ...